میکروسوئیچ میله بلند نازک 3 پایه ZIPPY B6A
  میکروسوئیچ میله بلند نازک 3 پایه ZIPPY B6A
  B6A
  B۶A
  ۲۸۷,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب سیم دار غلطک بلند 10 آمپر 3 سیم ZIPPY VW1
  میکروسوئیچ ضد آب سیم دار غلطک بلند 10 آمپر 3 سیم ZIPPY VW1
  VW1
  VW۱
  ۲۹۹,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب پایه بردی بدون اهرم 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ ضد آب پایه بردی بدون اهرم 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  ۷۴,۷۵۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب بدون اهرم پایه فیش خور 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ ضد آب بدون اهرم پایه فیش خور 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۷۷,۰۵۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم 1.5 سانتیمتری 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم 1.5 سانتیمتری 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  ۷۸,۲۰۰ تومان ۵۷۵ تومان تخفیف ( %۱ )
  ۷۷,۶۲۵ تومان
  میکروسوئیچ سیم دار کوچک ضد آب 6 آمپر 3 سیم ZIPPY SW2
  میکروسوئیچ سیم دار کوچک ضد آب 6 آمپر 3 سیم ZIPPY SW2
  SW2
  SW۲
  خرید بالای 20 واحد۵,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۵,۷۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۲۸۱,۷۵۰ تومان
  میکروسوئیچ سیم دار ضد آب اهرم بلند 10 آمپر 3 سیم ZIPPY VW1
  میکروسوئیچ سیم دار ضد آب اهرم بلند 10 آمپر 3 سیم ZIPPY VW1
  VW1-105
  VW۱-۱۰۵
  ۲۸۷,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY VMN-10 OPEN
  میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY VMN-10 OPEN
  VMN-10
  VMN-۱۰
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۴۵۰ تومان تخفیف ( %۱۹)
  ۱۸,۴۰۰ تومان
  میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY V3-10 OPEN
  میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY V3-10 OPEN
  V3-10
  V۳-۱۰
  ۸,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 25 آمپر 3 پایه ZIPPY V3-25S
  میکروسوئیچ بدون اهرم 25 آمپر 3 پایه ZIPPY V3-25S
  V3-25S-00D3-Z
  V۳-۲۵S-۰۰D۳-Z
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15
  VMN-15
  VMN-۱۵
  ۹,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار منحنی فیش رو به رو 16 آمپر 3 پایه ZIPPY
  میکروسوئیچ اهرم دار منحنی فیش رو به رو 16 آمپر 3 پایه ZIPPY
  ZIPPY
  ZIPPY
  خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۷۲۵ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  ۲۹,۹۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار پایه فیش خور ضد آب 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ غلطک دار پایه فیش خور ضد آب 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  ناموجود
  میکروسوئیچ پایه فیش خور تایوان غلطک دار 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  میکروسوئیچ پایه فیش خور تایوان غلطک دار 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  SM-G
  SM-G
  تماس بگیرید
  میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5
  میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5
  VM-5
  VM-۵
  ناموجود
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس سازنده
   • ZIPPY
   خیر
   بله