میکروسوئیچ میله بلند نازک 3 پایه ZIPPY B6A
  میکروسوئیچ میله بلند نازک 3 پایه ZIPPY B6A
  B6A
  B۶A
  ۲۸۷,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب سیم دار غلطک بلند 10 آمپر 3 سیم ZIPPY VW1
  میکروسوئیچ ضد آب سیم دار غلطک بلند 10 آمپر 3 سیم ZIPPY VW1
  VW1
  VW۱
  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب پایه بردی بدون اهرم 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ ضد آب پایه بردی بدون اهرم 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم 1.5 سانتیمتری 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ ضد آب اهرم 1.5 سانتیمتری 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۲۱,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب (واترپروف WATER PROOF)بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW2
  میکروسوئیچ ضد آب -واترپروف WATER PROOF-بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW2
  DW2
  DW۲
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۱۴۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب (واترپروف WATER PROOF)بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW IP67
  میکروسوئیچ ضد آب -واترپروف WATER PROOF-بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW IP67
  DW
  DW
  خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ ضد آب (واترپروف Water proof )بدون اهرم پایه فیش خور 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ ضد آب -واترپروف Water proof -بدون اهرم پایه فیش خور 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۹۵,۵۰۰ تومان
  میکروسوئیچ سیم دار کوچک ضد آب 6 آمپر 3 سیم ZIPPY SW2
  میکروسوئیچ سیم دار کوچک ضد آب 6 آمپر 3 سیم ZIPPY SW2
  SW2
  SW۲
  ۲۹۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ سیم دار ضد آب اهرم بلند 10 آمپر 3 سیم ZIPPY VW1
  میکروسوئیچ سیم دار ضد آب اهرم بلند 10 آمپر 3 سیم ZIPPY VW1
  VW1-105
  VW۱-۱۰۵
  ۳۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY V3-10 OPEN
  میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY V3-10 OPEN
  V3-10
  V۳-۱۰
  ۱۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  SM-G
  SM-G
  ۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۵ )
  ۱۷,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ پایه فیش خور تایوان غلطک دار 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  میکروسوئیچ پایه فیش خور تایوان غلطک دار 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  SM-G
  SM-G
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5
  میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5
  VM-5
  VM-۵
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G
  SM-G
  SM-G
  خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۱۴,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 25 آمپر 3 پایه ZIPPY V3-25S
  میکروسوئیچ بدون اهرم 25 آمپر 3 پایه ZIPPY V3-25S
  V3-25S-00D3-Z
  V۳-۲۵S-۰۰D۳-Z
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15
  میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15
  VMN-15
  VMN-۱۵
  ۱۵,۰۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲۰ )
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ اهرم دار منحنی فیش رو به رو 16 آمپر 3 پایه ZIPPY
  میکروسوئیچ اهرم دار منحنی فیش رو به رو 16 آمپر 3 پایه ZIPPY
  ZIPPY
  ZIPPY
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  میکروسوئیچ غلطک دار پایه فیش خور ضد آب 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  میکروسوئیچ غلطک دار پایه فیش خور ضد آب 6 آمپر 3 پایه ZIPPY SW
  SW
  SW
  میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY VMN-10 OPEN
  میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY VMN-10 OPEN
  VMN-10
  VMN-۱۰
  میکروسوئیچ اهرم 2.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY
  میکروسوئیچ اهرم 2.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY
  VM-5
  VM-۵
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس سازنده
   • ZIPPY
   خیر
   بله