ماژول برد SSR روبردی 5 ولت 2 آمپر OMRON G3MB-202P
  ماژول برد SSR روبردی 5 ولت 2 آمپر OMRON G3MB-202P
  رله الکترونیکی
  رله الکترونیکی
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC5V-C
  رله کتابی هلی شان 5 ولت 5 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F3L-DC5V-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 50 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  رله کتابی هلی شان 5 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC5V-C
  رله کتابی هلی شان 5 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC5V-C
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 50 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۸,۳۰۰ تومان
  رله کتابی لچ فوجیتسو بوبین 5 ولت 16 آمپر 7 پایه FUJITSU K1LDAK005T
  رله کتابی لچ فوجیتسو بوبین 5 ولت 16 آمپر 7 پایه FUJITSU K1LDAK005T
  رله 5 ولت فوجیتسو
  رله ۵ ولت فوجیتسو
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله کتابی سان یو 5 ولت 16 آمپر 8 پایه SANYOU SZ-SH-105L
  رله کتابی سان یو 5 ولت 16 آمپر 8 پایه SANYOU SZ-SH-105L
  رله 5 ولت سان یو
  رله ۵ ولت سان یو
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE
  رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE
  رله 5 ولت تی تی آی
  رله ۵ ولت تی تی آی
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 16 آمپر 4 پایه OEG OMIH-SH-105LM
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 16 آمپر 4 پایه OEG OMIH-SH-105LM
  رله 5 ولت او ای جی
  رله ۵ ولت او ای جی
  ۳۸,۵۰۰ تومان
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM
  رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM
  رله 5 ولت او ای جی
  رله ۵ ولت او ای جی
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی شین‌می 5 ولت 8 آمپر 4 پایه SHINMEI RPE-5-Q
  رله کبریتی شین‌می 5 ولت 8 آمپر 4 پایه SHINMEI RPE-5-Q
  رله 5 ولت شین‌می
  رله ۵ ولت شین‌می
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۲۶,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-S-105LMR
  رله کبریتی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-S-105LMR
  رله 5 ولت او ای جی
  رله ۵ ولت او ای جی
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 50 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۶)
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  رله نظامی فلزی 26.5ولت 8 پایه MGSPD-5464W
  رله نظامی فلزی 26.5ولت 8 پایه MGSPD-5464W
  رله 26.5 ولت
  رله ۲۶.۵ ولت
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 5 ولت 3 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS6-4100H-1
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 5 ولت 3 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS6-4100H-1
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 100 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین وسط 5 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین وسط 5 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲۲۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۳۳۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان 5 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله مینیاتوری هلی شان 5 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری نایس 5 ولت 10 آمپر 4 پایه NAIS DK1A-5V
  رله مینیاتوری نایس 5 ولت 10 آمپر 4 پایه NAIS DK1A-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۸۵,۰۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶ )
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5
  رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5
  رله 5 ولت رایکس
  رله ۵ ولت رایکس
  خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱۵۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۸,۹۰۰ تومان
  رله مینیاتوری تیانبو 5 ولت 1 آمپر 6 پایه TIANBO TR5V-L-S-Z
  رله مینیاتوری تیانبو 5 ولت 1 آمپر 6 پایه TIANBO TR5V-L-S-Z
  رله 5 ولت تیانبو
  رله ۵ ولت تیانبو
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۱۹,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله مینیاتوری امرون خوابیده 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1117P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6CN-2
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6CN-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۸۲,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-5VDC
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 4 پایه OMRON G6C-1114P-US-5VDC
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 7 آمپر 6 پایه OMRON G6C-2117P-US-SV
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 30 میلی آمپر 8 پایه OMRON G6J-2P-Y
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 1 آمپر 5 پایه OMRON G6E-134P-US
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۴,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله مینیاتوری امرون 4.5 ولت 0.5 آمپر 8 پایه OMRON G5A-237P 4/5VDC
  رله 4.5 ولت امرون
  رله ۴.۵ ولت امرون
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-5V
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲ )
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TN2-5V
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TN2-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2004H
  رله مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2004H
  رله 4.5 ولت نایس
  رله ۴.۵ ولت نایس
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-5V
  رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TQ2-L2-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2104H
  رله مینی مخابراتی لچ نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2104H
  رله 4.5 ولت نایس
  رله ۴.۵ ولت نایس
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۷۷,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ سانگ چوآن 5 ولت 1 آمپر 10 پایه SONG CHUAN 702U-2C-S
  رله مینی مخابراتی لچ سانگ چوآن 5 ولت 1 آمپر 10 پایه SONG CHUAN 702U-2C-S
  رله 5 ولت سانگ چوآن
  رله ۵ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۱۵۲,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ ان ای سی تک بوبین 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC UA2-4/5SNU
  رله مینی مخابراتی لچ ان ای سی تک بوبین 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC UA2-4/5SNU
  رله 4.5 ولت ان ای سی
  رله ۴.۵ ولت ان ای سی
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی لچ ان ای سی 4.5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EE2-4/5TNU
  رله مینی مخابراتی لچ ان ای سی 4.5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EE2-4/5TNU
  رله 4.5 ولت ان ای سی
  رله ۴.۵ ولت ان ای سی
  خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۳۵۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  ۴۹,۸۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K
  رله 5 ولت تاکامیساوا
  رله ۵ ولت تاکامیساوا
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 4.5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA4.5W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 4.5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA4.5W-K
  رله 4.5 ولت تاکامیساوا
  رله ۴.۵ ولت تاکامیساوا
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-5NU
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-5NU
  رله 5 ولت ان ای سی
  رله ۵ ولت ان ای سی
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۱,۰۰۰ تومان

   رله (Relay)

   رله چیست؟

   رله ها سوئیچ هایی هستند که با نیروی الکترونیکی کنترل میشوند درواقع رله ها کلیدهایی هستند که هدفشان باز و بسته کردن مدارها به صورت الکترونیکی یا الکترومکانیکی میباشد. هنگامی که تماس رله باز است NO نرمال اوپن و هنگامی که تماس رله بسته است نرمال NC نرمال کلوز میباشد.

   نحوه عملکرد رله

   رله یکی از اجزایی است که وجود آن در مجموعه الکتریکی اکثر دستگاه‌های سرماساز از جمله کولر گازی حیاتی است و کوچک‌ترین عیب در عملکرد و ساختمان این قطعه، دستگاه را با شکل جدی روبه‌رو می‌کند. رله از طریق جریان الکتریکی فرمان دریافت می‌کند، به این ترتیب دو سیم‌پیچ اصلی و کمکی در لحظه استارت در مدار قرار می‌گیرند و پس از آن، سیم‌پیچ کمکی از مدار جدا می‌شود.هر سوئیچ مجهز به دو پایه فرمان است و توسط یک ولتاژ معین که توسط شرکت سازنده تعیین می‌شود به پایه‌های فرمان متصل می‌گردد و آن را تحریک می‌کند. در چنین حالتی سوئیچ از حالت نرمال به حالت تحریک تغییر وضعیت می‌دهد و به محض قطع جریان برق از پایه‌های فرمان، سوئیچ به حالت اولیه باز می‌گردد.

   کاربرد رله

   شاید برایتان جالب باشد که با کاربرد رله در زندگی روزمره بیشتر آشنا شوید، رله یا سوئیچ قطعه‌ای کوچک در وسایل برقی نظیر سماور، چای‌ساز، بخاری برقی، پمپ آب، کولرگازی و سایر وسایل برقی است که در هنگام خاموش و روشن شدن اتوماتیک این وسایل صدای آرامی از خود ساطع می‌کند. این سوئیچ الکترونیکی کوچک یکی از پرکاربردترین قطعات بکار رفته در مدارهایی است که دارای یک بخش کنترل الکترونیکی و یک سوئیچ برای قطع و وصل جریان برق با ولتاژ بالا می‌باشند. در ادامه به بررسی سازوکار این کلید در انواع سیستم‌های تهویه مطبوع می‌پردازیم.

   ساختار رله

   سوئیچ الکتریکی دارای ساختارهای مختلفی می‌باشد. در این میان ساده‌ترین و کاربردی‌ترین ساختار آن، سوئیچ‎‌های تک قطبی دو خروجی (Single Pole Double Throw) یا به اختصار SPDT می‌باشند. رله SPDT دارای یک بخش فرمان تشکیل شده از 5 پایه می‌باشد. دو پایه برای مدار فرمان و سه پایه برای خروجی مدار قدرت در نظر گرفته شده است. رله‌ها عموما در اشکال مکعبی پلاستیک مات یا شفاف و یا به صورت استوانه‌ای به بازار عرضه می‌شوند.

   مزایای رله

   رله‌ها ماهیتی مغناطیسی دارند و گزینه مناسبی برای حفاظت از مدار الکتریکی می‌باشند. زیرا بخش‌های قدرت با جریان بالا را نسبت به مدار الکترونیکی فرمان ایزوله می‌کنند. با توجه به ساختار رله، این قطعه قادر به تحمل چندین آمپر می‌باشد. از این رو نسبت به ترانزیستورها مقرون‌ به صرفه‎‌تر می‌باشند.

   برندهای معتبر جهانی رله

   رله ها در برندها و قیمت های متفاوتی در بازار وجود دارند که در ادامه به چندین برند معتبر از آنها اشاره خواهیم کرد:
   برند هلی شان (Helishun) : رله های هلی شان دارای استاندارهای معتبر جهانی ازجمله گواهینامه سیستم کیفیت ISO9001: 2015 میباشد و اسپرینت در حال حاضر تنها نماینده رسمی و انحصاری این برند در ایران میباشد.
   برند امرون (Omron) : این برند یکی از تولید کننده های عمده انواع رله ازجمله رله های الکترونیکی به شمار می آید، رله های امرون جزو محصولات با کیفیت بازار الکترونیک ایران و جهان به حساب می آید.
   رایکس (Rayex) : رایکس از دیگر برندهای معتبر در زمینه تولید رله های الکترونیکی میباشد. رله های رایکس دارای استاندارهای جهانی نظیر ce.ul.cul.tuv بوده و اسپرینت به عنوان نماینده رله های الکترونیکی رایکس، واردات گسترده ای از این برند را در واردات خود گنجانده. 
   برند شراک (schrack) : این برند که از برند های اروپایی و هم رده با برند فیندر finder ایتالیا می باشد ؛ محصولی از کشور اتریش و زیر مجموعه ای از برند معتبر جهانی تایکو tyco یا te می باشد . برند شراک به دلیل کیفیت و کارایی مطلوب بیشتر در صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته به کار میرود. رله های شراک اتریش در بردهای الکترونیکی آسانسور نیز مورد استقبال تولید کنندگان بردهای فرمان آسانسور  قرار گرفته است.

   انواع رله

   سوئیچ‌های الکتریکی در انواع مختلفی طراحی و به بازار عرضه می‌شوند که انتخاب آنها بسته به کاربرد و حساسیت پروژه شما دارد. انواع رله به شرح زیر است:

   بیشتر بخوانید: تفاوت رله و کنتاکتور چیست؟

   فیلتر های اعمال شده:حذف
   رله
   بر اساس سازنده
   • AROMAT
   • AXICOM
   • CLION
   • CRYDOM
   • DOLMEN
   • ELCO
   • ELESTA
   • FINDER
   • FUJITSU
   • GOODSKY
   • HELISHUN
   • HKE
   • HKF
   • HKP
   • Hongfa
   • IDEC
   • ISKRA
   • JIANGSU
   • KYOTTO
   • LIMING
   • MATSUSHITA
   • NAIS
   • NCR
   • NEC
   • NHG
   • NNC
   • OEG
   • OMRON
   • OPTO 22
   • PACER TECH
   • PANASONIC
   • QIANJI
   • RAYEX
   • SANYOU
   • SCHNEIDER
   • SCHRACK
   • SDS
   • SHARP
   • SHINMEI
   • SIEMENS
   • SONG CHUAN
   • SONGLE
   • SPRINT
   • TAIKO NIKKO
   • TAKAMISAWA
   • TEC
   • TIANBO
   • TTI
   • TYCO
   • ZETTLER
   ولتاژ
   جریان
   تعداد پایه
   نوع کنتاکت
   سایز
   خیر
   بله