سوکت رله پی ال سی ریلی 5 پایه SPRINT 41F-1Z-C2-1
  سوکت رله پی ال سی ریلی 5 پایه SPRINT 41F-1Z-C2-1
  41F-1Z-2C-1
  ۴۱F-۱Z-۲C-۱
  خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 20 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۷۰,۵۰۰ تومان
  رله ماشینی سانگ چوان 24 ولت 30 آمپر 7 پایه SONG SHUAN 905-1C
  رله ماشینی سانگ چوان 24 ولت 30 آمپر 7 پایه SONG SHUAN 905-1C
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  رله آی سی 5 ولت 8 پایه CP CLARE PRMA2A05B
  رله آی سی 5 ولت 8 پایه CP CLARE PRMA2A05B
  2A05
  ۲A۰۵
  خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  • خرید بالای 200 واحد۷,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12
  رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12
  رله 12 ولت اسپرینت
  رله ۱۲ ولت اسپرینت
  خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۱۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۲۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 1000 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۸,۰۰۰ تومان
  رله میلون اچ کا اف 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKF JQC-3F
  رله میلون اچ کا اف 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HKF JQC-3F
  رله 12 ولت اچ کا اف
  رله ۱۲ ولت اچ کا اف
  خرید بالای 25 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۳۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 1000 واحد۷۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۷,۵۰۰ تومان
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 6 پایه TYCO OSA-SH-224DM5
  رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 6 پایه TYCO OSA-SH-224DM5
  رله 24 ولت تایکو
  رله ۲۴ ولت تایکو
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۸۶,۰۰۰ تومان
  رله پکیجی فوجیستو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA024E
  رله پکیجی فوجیستو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA024E
  رله 24 ولت فوجیستو
  رله ۲۴ ولت فوجیستو
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 500 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۳۷,۰۰۰ تومان
  رله پی ال سی شراک معکوس 24 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-B0006-A101
  رله پی ال سی شراک معکوس 24 ولت 5 آمپر 5 پایه SCHRACK V23057-B0006-A101
  رله 24 ولت شراک
  رله ۲۴ ولت شراک
  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله بند انگشتی هونگفا 5 ولت 10 آمپر 4 پایه HONGFA HF32F-G
  رله 5 ولت هونگفا
  رله ۵ ولت هونگفا
  خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 20 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 100 واحد۲۶,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۹۱)
  ۲۹,۰۰۰ تومان
  رله کبریتی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-SS-109DM
  رله کبریتی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG SDT-SS-109DM
  رله 9 ولت او ای جی
  رله ۹ ولت او ای جی
  ۲۵,۰۰۰ تومان
  رله مخابراتی زیمنس 5 ولت 1 آمپر 8 پایه SIMENS V23042-A2001-B201
  رله مخابراتی زیمنس 5 ولت 1 آمپر 8 پایه SIMENS V23042-A2001-B201
  V23042-A2001-B201
  V۲۳۰۴۲-A۲۰۰۱-B۲۰۱
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله رلچ مخابراتی تاکامیساوا 3 ولت 2 آمپر 120اهم 8 پایه TAKAMISAWA RAL3W-K
  رله رلچ مخابراتی تاکامیساوا 3 ولت 2 آمپر 120اهم 8 پایه TAKAMISAWA RAL3W-K
  رله 3 ولت تاکامیساوا
  رله ۳ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 50 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 200 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ماتسوشیتا 3 ولت 2 آمپر 8 پایه MATSUSHITA TX2-3V
  رله مینی مخابراتی ماتسوشیتا 3 ولت 2 آمپر 8 پایه MATSUSHITA TX2-3V
  رله 3 ولت ماتسوشیتا
  رله ۳ ولت ماتسوشیتا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 4.5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA4.5W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 4.5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA4.5W-K
  رله 4.5 ولت تاکامیساوا
  رله ۴.۵ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی سانگ چوآن 24 ولت 2 آمپر 8 پایه SONG SHUAN 902-2C-S-Y
  رله مینی مخابراتی سانگ چوآن 24 ولت 2 آمپر 8 پایه SONG SHUAN 902-2C-S-Y
  رله 24 ولت سانگ چوآن
  رله ۲۴ ولت سانگ چوآن
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K
  رله 5 ولت تاکامیساوا
  رله ۵ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۱,۰۰۰ تومان
   رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۴,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۱۰)
  ۴۵,۱۰۰ تومان
   رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  ۴۵,۱۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی فوجیتسو 12ولت 1 آمپر 8 پایه FUJITSU F/T BC3CA012Z
  رله مینی مخابراتی فوجیتسو 12ولت 1 آمپر 8 پایه FUJITSU F/T BC3CA012Z
  رله 12 ولت فوجیتسو
  رله ۱۲ ولت فوجیتسو
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 2 آمپر 8 پایه OMRON G6S-2
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۱۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 9 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC EC2-9
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 9 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC EC2-9
  رله 9 ولت ان ای سی
  رله ۹ ولت ان ای سی
  خرید بالای 25 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۴۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۸۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۳۶,۸۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2004H
  رله مینی مخابراتی نایس 4.5 ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS AGN2004H
  رله 4.5 ولت نایس
  رله ۴.۵ ولت نایس
  خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۳,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-12NU
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 12 ولت 1 آمپر 10 پایه NEC EA2-12NU
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله مینی مخابراتی امرون 12 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله 12 ولت امرون
  رله ۱۲ ولت امرون
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2-U
  رله مینی مخابراتی امرون 24 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2-U
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TN2-5V
  رله مینی مخابراتی نایس 5 ولت 1 آمپر 10 پایه NAIS TN2-5V
  رله 5 ولت نایس
  رله ۵ ولت نایس
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله مینی مخابراتی امرون 5 ولت 1 آمپر 10 پایه OMRON G6H-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 12 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC EC2-12NU
  رله مینی مخابراتی ان ای سی 12 ولت 1 آمپر 8 پایه NEC EC2-12NU
  رله 12 ولت ان ای سی
  رله ۱۲ ولت ان ای سی
  خرید بالای 25 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 25 واحد۲,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 100 واحد۴,۶۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲)
  • خرید بالای 200 واحد۵,۱۷۵ تومان تخفیف ( %۱۴)
  ۳۶,۸۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 3 ولت 1 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA3W-K
  رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 3 ولت 1 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA3W-K
  رله 3 ولت تاکامیساوا
  رله ۳ ولت تاکامیساوا
  خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 25 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۲)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۴)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۵)
  ۴۲,۰۰۰ تومان
  رله مینی مخابراتی نایس 12ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS
  رله مینی مخابراتی نایس 12ولت 1 آمپر 8 پایه NAIS
  رله 12 ولت نایس
  رله ۱۲ ولت نایس
  ۳۵,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 24 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 24 ولت امرون
  رله ۲۴ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6CN-2
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 8 آمپر 6 پایه OMRON G6CN-2
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 100 واحد۵,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۷)
  • خرید بالای 200 واحد۲,۲۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  ۸۲,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 12 ولت 3 آمپر 5 پایه HLS6-4100H-1-DC12V
  رله مینیاتوری هلی شان بوبین کنار 12 ولت 3 آمپر 5 پایه HLS6-4100H-1-DC12V
  رله 12 ولت هلی شان
  رله ۱۲ ولت هلی شان
  خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۴)
  ۱۱,۰۰۰ تومان
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله مینیاتوری امرون 5 ولت 0.5 آمپر 6 پایه OMRON G5V-1
  رله 5 ولت امرون
  رله ۵ ولت امرون
  ۴۰,۲۵۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان 3 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله مینیاتوری هلی شان 3 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله 3 ولت هلی شان
  رله ۳ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۶)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  رله مینیاتوری هلی شان 5 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله مینیاتوری هلی شان 5 ولت 1 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-23F
  رله 5 ولت هلی شان
  رله ۵ ولت هلی شان
  خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 25 واحد۵۰۰ تومان تخفیف ( %۳)
  • خرید بالای 100 واحد۱,۳۰۰ تومان تخفیف ( %۸)
  • خرید بالای 200 واحد۱,۵۰۰ تومان تخفیف ( %۹)
  ۱۶,۵۰۰ تومان
   فیلتر های اعمال شده:حذف
   جستجوی کالا
   بر اساس سازنده
   • HELISHUN
   • SPRINT
   • OMRON
   • RAYEX
   • QIANJI
   • TIANBO
   • PANASONIC
   • TYCO
   • FUJITSU
   • SONG CHUAN
   • SCHRACK
   • Hongfa
   • TAKAMISAWA
   • SIEMENS
   • NEC
   • FINDER
   • OEG
   • SANYOU
   • HKE
   • NCR
   • ZETTLER
   • SONGLE
   • NAIS
   • LIMING
   • TTI
   • NHG
   • NNC
   • IDEC
   • MATSUSHITA
   • SDS
   • AXICOM
   • SHINMEI
   • PACER TECH
   • CRYDOM
   • CLION
   • GOODSKY
   • KYOTTO
   • OPTO 22
   • ELCO
   • JIANGSU
   • TEC
   • CHINFA
   • CINCON
   • TRACO POWER
   • TAIKO NIKKO
   • DOLMEN
   • TOP POWER
   • HI LINK
   • MURATA
   • HKF
   • ELESTA
   • CNTD
   • ZIPPY
   • ZING EAR
   • HIGHLY
   • KW
   • KSD
   • VW
   • KAFUTER
   • SHARP
   • MINMAX
   • WEIDY
   • ST
   • SQY
   • ASAHI
   • SCHNEIDER
   • ISKRA
   • BUSSMANN
   • HOLLY
   • AROMAT
   • BURGESS
   • TAIMING
   • DONGNAN
   • HKP
   خیر
   بله