پیشنهادات ویژه

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

۶,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
23% تخفیف
تک سوئیچ دیپ تایوانی 5 پایه 6*6*4/3 HUA JIE

تک سوئیچ دیپ تایوانی 5 پایه 6*6*4/3 HUA JIE

۷۲ تومان
۷۰ تومان
3% تخفیف
تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12

تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12

۲,۲۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان
32% تخفیف
شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS

شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
50% تخفیف
تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6

تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6

۱,۱۰۰ تومان
۵۰۰ تومان
55% تخفیف
سنسور 3 پایه AD590JH

سنسور 3 پایه AD590JH

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۶۱۵,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE

رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

رله پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 AC ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC S-4CL

رله پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 AC ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC S-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله پاور ماتسوشیتا 4 کنتاکت پایه سوکتی 100 DC ولت 5 آمپر 14 پایه MATSUSHITA HC4-DC100V-D

رله پاور ماتسوشیتا 4 کنتاکت پایه سوکتی 100 DC ولت 5 آمپر 14 پایه MATSUSHITA HC4-DC100V-D

۱۵۶,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2C

رله پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2C

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL

رله پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله پایه راستا تی تی آی سوزنی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-12VDC P-2C R

رله پایه راستا تی تی آی سوزنی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-12VDC P-2C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله پایه سوزنی تی تی آی 110 ولت ای سی 5 آمپر 14 پایه TTI LED TRY-110VAC-P-4CL

رله پایه سوزنی تی تی آی 110 ولت ای سی 5 آمپر 14 پایه TTI LED TRY-110VAC-P-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله پایه سوزنی تی تی آی 24AC ولت 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC P-4CL

رله پایه سوزنی تی تی آی 24AC ولت 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC P-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL

رله پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله پایه راستا لحیمی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C R

رله پایه راستا لحیمی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C R

رله پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

رله پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
22% تخفیف
رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۴,۵۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۶,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
16% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG SS-124DM

رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG SS-124DM

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
33% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112

۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
11% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۲۶,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۷۰۰ تومان
21% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه ALQ105-PANASONIC JQ1P-5V-F

رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه ALQ105-PANASONIC JQ1P-5V-F

۳۲,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M

رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 6 پایه TYCO OSA-SH-224DM5

رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 6 پایه TYCO OSA-SH-224DM5

۹۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
7% تخفیف
رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E

رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
22% تخفیف
رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP

رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP

۴۲۰,۰۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان
19% تخفیف
رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR

رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
54% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-12VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-12VDC-SC-A

۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
19% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
19% تخفیف
رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5

رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5

۱۱,۵۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
26% تخفیف
رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰ تومان
16% تخفیف
رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰ تومان
2% تخفیف
رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۵۵,۰۰۰ تومان
۵۴,۵۰۰ تومان
1% تخفیف
رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
50% تخفیف
رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM

رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM

رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M

رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F

رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
33% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH

رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE

رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
16% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه قلع خورده 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه قلع خورده 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
7% تخفیف
رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۲,۲۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C

رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C

۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
رله آی سی شانه ای 24 ولت 4 پایه KUAN S1A240000

رله آی سی شانه ای 24 ولت 4 پایه KUAN S1A240000

۱۰۳,۵۰۰ تومان
۹۷,۷۵۰ تومان
6% تخفیف
رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000

رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000

۶۶,۷۰۰ تومان
۶۳,۲۵۰ تومان
5% تخفیف
رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12

رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12

۹۲,۰۰۰ تومان
۸۶,۲۵۰ تومان
6% تخفیف
رله آی سی 24 ولت GUNTER 24V 35701301244

رله آی سی 24 ولت GUNTER 24V 35701301244

۱۰۳,۵۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
11% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570-1303-053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570-1303-053

۸۶,۲۵۰ تومان
۷۴,۷۵۰ تومان
13% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570 1210 053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570 1210 053

۸۶,۲۵۰ تومان
۷۴,۷۵۰ تومان
13% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 35631231053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 35631231053

۷۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
7% تخفیف
رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006

رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006

۵۷,۵۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D

رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
27% تخفیف
رله آی سی تی تی آی 5 ولت 4 پایه 5 میلی آمپر TTI TRR1A05D20D

رله آی سی تی تی آی 5 ولت 4 پایه 5 میلی آمپر TTI TRR1A05D20D

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
27% تخفیف
بیزر پیزو قابدار 3 پایه

بیزر پیزو قابدار 3 پایه

۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
60% تخفیف
سون سگمنت آند دوبل قرمز زمینه طوسی LB20801AROB

سون سگمنت آند دوبل قرمز زمینه طوسی LB20801AROB

۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
42% تخفیف
سون سگمنت دوبل آند قرمز 8201BH

سون سگمنت دوبل آند قرمز 8201BH

۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
53% تخفیف
سون سگمنت دوبل آند قرمز 15x10

سون سگمنت دوبل آند قرمز 15x10

۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
60% تخفیف
میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15

میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
33% تخفیف
میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5

میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5

۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
33% تخفیف
میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه SM-G

میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه SM-G

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY VMN-10 OPEN

میکروسوئیچ تایوانی 10 آمپر 2 پایه ZIPPY VMN-10 OPEN

۱۲,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 1 آمپر 3 پایه KW10 USED

میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 1 آمپر 3 پایه KW10 USED

۱,۲۰۰ تومان
۴۰۰ تومان
67% تخفیف
میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10

میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10

۲,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰ تومان
40% تخفیف
میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
35% تخفیف
میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
35% تخفیف

پربازدیدترین ها

رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

۴۸,۰۰۰ تومان
2%
۴۷,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

۱۲,۱۰۰ تومان
1%
۱۲,۰۰۰ تومان
رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C

رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C

۱۴,۴۰۰ تومان
1%
۱۴,۲۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

۱۲,۵۰۰ تومان
2%
۱۲,۳۰۰ تومان
رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

۷,۰۰۰ تومان
1%
۶,۹۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۵,۰۰۰ تومان
21%
۱۹,۷۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۶,۰۰۰ تومان
16%
۱۳,۵۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۲۶,۰۰۰ تومان
8%
۲۴,۰۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

۲۸,۰۰۰ تومان
4%
۲۷,۰۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۲۶,۰۰۰ تومان
8%
۲۴,۰۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۴,۵۰۰ تومان
3%
۱۴,۰۰۰ تومان
رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

۴۱,۰۰۰ تومان
2%
۴۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۳۲,۵۰۰ تومان
2%
۳۲,۰۰۰ تومان
رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله کتابی شیشه ای امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۵۵,۰۰۰ تومان
1%
۵۴,۵۰۰ تومان
رله کتابی شیشه ای امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله کتابی شیشه ای امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۵۸,۵۰۰ تومان
1%
۵۸,۲۰۰ تومان
رله کتابی هلی شان شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله کتابی هلی شان شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۳۶,۲۰۰ تومان
1%
۳۶,۰۰۰ تومان
رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

۷۹,۰۰۰ تومان
1%
۷۸,۵۰۰ تومان
رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۲,۲۰۰ تومان
1%
۳۲,۰۰۰ تومان
رله 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

رله 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
1%
۱۷۲,۰۰۰ تومان

جدیدترین ها

رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKA 012-1ZST

رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKA 012-1ZST

۵۵,۰۰۰ تومان
کارت رله 16 کاناله بدون رله

کارت رله 16 کاناله بدون رله

۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

۳۵,۰۰۰ تومان
29%
۲۵,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل  16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

۳۹,۰۰۰ تومان
3%
۳۸,۰۰۰ تومان
کارت رله 12 کاناله بدون رله

کارت رله 12 کاناله بدون رله

۹۰۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 6 کاناله بدون رله

کارت رله 6 کاناله بدون رله

۴۵۵,۰۰۰ تومان
کارت رله 8 کاناله بدون رله

کارت رله 8 کاناله بدون رله

۵۹۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 4 کاناله بدون رله

کارت رله 4 کاناله بدون رله

تماس بگیرید
رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A

رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A

۴۵,۰۰۰ تومان
آی سی 8 پایه DIP LM358

آی سی 8 پایه DIP LM358

۷,۵۰۰ تومان
رله پی ال سی فیندر 24 ولت 6 آمپر 5 پایه FINDER 34.51.7.24VDC

رله پی ال سی فیندر 24 ولت 6 آمپر 5 پایه FINDER 34.51.7.24VDC

۱۸۵,۰۰۰ تومان
ترانزیستور 3 پایه IRFP460

ترانزیستور 3 پایه IRFP460

۷۰,۰۰۰ تومان
رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

۱۵,۰۰۰ تومان
20%
۱۲,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 4 پایه OMRON V-153

میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 4 پایه OMRON V-153

۵۹,۰۰۰ تومان
آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

۶,۵۰۰ تومان
23%
۵,۰۰۰ تومان
رله پای گرد امرون 220 ولت 3 کنتاکت 11 پایه OMRON MK3SP

رله پای گرد امرون 220 ولت 3 کنتاکت 11 پایه OMRON MK3SP

۳۰۶,۰۰۰ تومان
0%
۳۰۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم بدنه فیش خور لحیمی 1.5 سانت 15 آمپر 4 پایه OMRON V-151-1C25

میکروسوئیچ اهرم بدنه فیش خور لحیمی 1.5 سانت 15 آمپر 4 پایه OMRON V-151-1C25

۵۹,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه SM-G

میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه SM-G

۲۰,۰۰۰ تومان
25%
۱۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15-1A5

میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15-1A5

۵۵,۵۰۰ تومان
1%
۵۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY NO

میکروسوئیچ اهرم 1.5سانتیمتر 5 آمپر 2 پایه ZIPPY NO

۱۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانتیمتر 15 آمپر 2 پایه OPEN VMN-15

میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانتیمتر 15 آمپر 2 پایه OPEN VMN-15

۱۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم 3 سانتیمتر 16 آمپر 3 پایه KW7-1

میکروسوئیچ اهرم 3 سانتیمتر 16 آمپر 3 پایه KW7-1

۱۲,۶۵۰ تومان
9%
۱۱,۵۰۰ تومان
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

۴۰,۰۰۰ تومان
12%
۳۵,۰۰۰ تومان
رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

۶۰,۰۰۰ تومان
17%
۵۰,۰۰۰ تومان
پتانسیومتر 470 کیلو مشکی 3 پایه PT15

پتانسیومتر 470 کیلو مشکی 3 پایه PT15

۱۱,۵۰۰ تومان
4%
۱۱,۰۰۰ تومان
رله کولری امرون ۲۴ ولت ۲ آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-TUB-CB

رله کولری امرون ۲۴ ولت ۲ آمپر 6 پایه OMRON G7L-2A-TUB-CB

۳۰۰,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون ان اچ جی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه NHG NT78

رله بچه میلون ان اچ جی 12 ولت 20 آمپر 5 پایه NHG NT78

۱۱,۵۰۰ تومان
رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

۳۰,۰۰۰ تومان
50%
۱۵,۰۰۰ تومان
رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

۱۱۰,۰۰۰ تومان
18%
۹۰,۰۰۰ تومان
رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

۸۰,۰۰۰ تومان
19%
۶۵,۰۰۰ تومان
رله ماشینی بدون کاور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TTI TRP-12VDC-C-C8

رله ماشینی بدون کاور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TTI TRP-12VDC-C-C8

۲۵,۰۰۰ تومان
کارت رله 12 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

کارت رله 12 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

۱,۶۳۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 12 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله هلی شان

کارت رله 12 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله هلی شان

۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK

رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK

۴۸,۵۰۰ تومان
1%
۴۸,۰۰۰ تومان
رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F

رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F

۴۳,۰۰۰ تومان
2%
۴۲,۰۰۰ تومان
رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 8 پایه 60.12.9.24 FINDER

رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 8 پایه 60.12.9.24 FINDER

۴۵۸,۰۰۰ تومان
0%
۴۵۷,۰۰۰ تومان
سوکت رله 11 پایه گرد SPRINT 10FF-3Z-C2

سوکت رله 11 پایه گرد SPRINT 10FF-3Z-C2

۵۹,۰۰۰ تومان
2%
۵۸,۰۰۰ تومان
سوکت رله پی ال سی ریلی 5 پایه SPRINT 41F-1Z-C2-1

سوکت رله پی ال سی ریلی 5 پایه SPRINT 41F-1Z-C2-1

۹۳,۰۰۰ تومان
1%
۹۲,۰۰۰ تومان
سون سگمنت 4 تایی آند قرمز 5641BS

سون سگمنت 4 تایی آند قرمز 5641BS

۲۱,۰۰۰ تومان
رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

۳۵,۰۰۰ تومان
14%
۳۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 16 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

کارت رله 16 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 6 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

کارت رله 6 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

۸۲۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 8 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

کارت رله 8 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 8 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله هلی شان

کارت رله 8 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله هلی شان

۸۱۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 6 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله هلی شان

کارت رله 6 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله هلی شان

۶۲۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 4 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله هلی شان

کارت رله 4 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله هلی شان

۴۲۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 4 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

کارت رله 4 کاناله 10 آمپر 24 ولت با رله امرون

۵۵۰,۰۰۰ تومان
رله مینیاتوری لچ دو بوبین امرون 5 ولت 3 آمپر 6 پایه OMRON G6EK-134P-1-US

رله مینیاتوری لچ دو بوبین امرون 5 ولت 3 آمپر 6 پایه OMRON G6EK-134P-1-US

۸۲,۰۰۰ تومان
رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

۴۲,۰۰۰ تومان
29%
۳۰,۰۰۰ تومان
سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.61

سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.61

۳۱۵,۰۰۰ تومان
رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ202 DC/DC

رله الکترونیکی SSR روبردی 4 آمپر 4 پایه PANASONIC AQZ202 DC/DC

۲۳۱,۰۰۰ تومان
0%
۲۳۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK

رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK

۴۸,۰۰۰ تومان
2%
۴۷,۰۰۰ تومان
 رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

۱۱۰,۰۰۰ تومان
20%
۸۸,۰۰۰ تومان
 رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

۴۲,۰۰۰ تومان
29%
۳۰,۰۰۰ تومان
 رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

۱۱۰,۰۰۰ تومان
18%
۹۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی سوکت ریلی 8 پایه 110 تا 230 ولت دی سی LMBE-R

ال ای دی سوکت ریلی 8 پایه 110 تا 230 ولت دی سی LMBE-R

۳۱,۰۰۰ تومان
3%
۳۰,۰۰۰ تومان
رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50

رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50

۲۵۰,۰۰۰ تومان
رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C

رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C

۶۰,۰۰۰ تومان
رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-12VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-12VDC-SC-A

۸۰,۰۰۰ تومان
19%
۶۵,۰۰۰ تومان
رله کتابی سانگ چوآن 5 ولت 12 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C

رله کتابی سانگ چوآن 5 ولت 12 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C

۴۶,۰۰۰ تومان
2%
۴۵,۰۰۰ تومان
رله کتابی سانگ چوآن 60 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845H-2C-C

رله کتابی سانگ چوآن 60 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845H-2C-C

۷۰,۰۰۰ تومان
رله هلی شان T شکل 48 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C

رله هلی شان T شکل 48 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C

۶۰,۰۰۰ تومان
3%
۵۸,۰۰۰ تومان
رله ایزومی امرون 24 ولت 2 آمپر 4 پایه OMRON G7T-1112S

رله ایزومی امرون 24 ولت 2 آمپر 4 پایه OMRON G7T-1112S

۸۵,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V

رله مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V

۴۰۰,۰۰۰ تومان
رله کولری هونگفا 6 ولت 55 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-G1

رله کولری هونگفا 6 ولت 55 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-G1

۴۰۰,۰۰۰ تومان
رله کولری هونگفا 48 ولت 80 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-80

رله کولری هونگفا 48 ولت 80 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-80

۱۵۰,۰۰۰ تومان
رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G

رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G

۳۲,۰۰۰ تومان
1%
۳۱,۸۰۰ تومان
رله پایه سوزنی تی تی آی 110 ولت ای سی 5 آمپر 14 پایه TTI LED TRY-110VAC-P-4CL

رله پایه سوزنی تی تی آی 110 ولت ای سی 5 آمپر 14 پایه TTI LED TRY-110VAC-P-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
28%
۷۹,۰۰۰ تومان
تک سوییچ سر شاسی خور تایوانی 12*12مشکی

تک سوییچ سر شاسی خور تایوانی 12*12مشکی

۱,۰۰۰ تومان
آی سی 14 پایه DIP 4047BE

آی سی 14 پایه DIP 4047BE

۱۳,۹۰۰ تومان
آی سی 14 پایه DIP CD4069UBE

آی سی 14 پایه DIP CD4069UBE

۱۳,۸۰۰ تومان
خیر
بله