پیشنهادات ویژه

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

۶,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
23% تخفیف
تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12

تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12

۲,۵۰۰ تومان
۱,۸۰۰ تومان
28% تخفیف
شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS

شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
50% تخفیف
سنسور 3 پایه AD590JH

سنسور 3 پایه AD590JH

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف
رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE

رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله شیشه ای پایه راستا تی تی آی سوزنی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-12VDC P-2C R

رله شیشه ای پایه راستا تی تی آی سوزنی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-12VDC P-2C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL

رله شیشه ای پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2C

رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2C

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله شیشه ای پایه سوزنی تی تی آی 24AC ولت 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC P-4CL

رله شیشه ای پایه سوزنی تی تی آی 24AC ولت 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC P-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پایه راستا لحیمی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C R

رله شیشه ای پایه راستا لحیمی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C R

رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL

رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله شیشه ای پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 AC ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC S-4CL

رله شیشه ای پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 AC ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC S-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

رله شیشه ای پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

رله شیشه ای پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
22% تخفیف
رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
4% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM

رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
33% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه ALQ105-PANASONIC JQ1P-5V-F

رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه ALQ105-PANASONIC JQ1P-5V-F

۳۳,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
22% تخفیف
رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 6 پایه TYCO OSA-SH-224DM5

رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 6 پایه TYCO OSA-SH-224DM5

۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۱۴,۰۰۰ تومان
5% تخفیف
رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E

رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M

رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP

رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP

۴۲۰,۰۰۰ تومان
۴۱۵,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR

رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR

۲۳۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
19% تخفیف
رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰ تومان
16% تخفیف
رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰ تومان
2% تخفیف
رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F

رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف
رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه استوک  12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه استوک 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

۴۹,۵۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۲,۰۰۰ تومان
۶۱,۸۰۰ تومان
0% تخفیف
رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
50% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM

رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM

رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH

رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE

رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
16% تخفیف
رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M

رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۵,۷۰۰ تومان
۳۵,۵۰۰ تومان
1% تخفیف
رله کولری تی تی آی 12 ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-12VDC-SC-A

رله کولری تی تی آی 12 ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-12VDC-SC-A

۳۱,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
10% تخفیف
رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C

رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C

۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000

رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000

۷۱,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570-1303-053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570-1303-053

۹۱,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 24 ولت GUNTER 24V 35701301244

رله آی سی 24 ولت GUNTER 24V 35701301244

۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
5% تخفیف
رله آی سی شانه ای 24 ولت 4 پایه KUAN S1A240000

رله آی سی شانه ای 24 ولت 4 پایه KUAN S1A240000

۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570 1210 053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570 1210 053

۹۱,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006

رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006

۶۱,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12

رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12

۹۶,۵۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 35631231053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 35631231053

۷۶,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D

رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
27% تخفیف
رله آی سی تی تی آی 5 ولت 4 پایه 5 میلی آمپر TTI TRR1A05D20D

رله آی سی تی تی آی 5 ولت 4 پایه 5 میلی آمپر TTI TRR1A05D20D

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
27% تخفیف
بیزر پیزو قابدار 3 پایه

بیزر پیزو قابدار 3 پایه

۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
60% تخفیف
سون سگمنت دوبل آند قرمز 8201BH

سون سگمنت دوبل آند قرمز 8201BH

۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
53% تخفیف
سون سگمنت دوبل آند قرمز 15x10

سون سگمنت دوبل آند قرمز 15x10

۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
60% تخفیف
سون سگمنت آند دوبل قرمز زمینه طوسی LB20801AROB

سون سگمنت آند دوبل قرمز زمینه طوسی LB20801AROB

۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
42% تخفیف
میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10

میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10

۲,۵۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایهZIPPY SM-G

میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایهZIPPY SM-G

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15

میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
35% تخفیف
میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 1 آمپر 3 پایه KW10 USED

میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 1 آمپر 3 پایه KW10 USED

۱,۲۰۰ تومان
۴۰۰ تومان
67% تخفیف
میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
35% تخفیف
میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5

میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5

۱۲,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
33% تخفیف

پربازدیدترین ها

رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

۵۲,۸۰۰ تومان
2%
۵۱,۷۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

۱۳,۳۱۰ تومان
1%
۱۳,۲۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

۱۳,۷۵۰ تومان
2%
۱۳,۵۳۰ تومان
رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

۷,۴۸۰ تومان
1%
۷,۴۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۵,۰۰۰ تومان
4%
۲۴,۰۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۲۹,۰۰۰ تومان
3%
۲۸,۰۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

۳۳,۰۰۰ تومان
3%
۳۲,۰۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۳۰,۰۰۰ تومان
3%
۲۹,۰۰۰ تومان
رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

۵۱,۲۰۰ تومان
0.39%
۵۱,۰۰۰ تومان
رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

۴۳,۸۷۰ تومان
2%
۴۲,۸۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۲,۰۰۰ تومان
0.32%
۶۱,۸۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۲,۰۰۰ تومان
0.32%
۶۱,۸۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۴۱,۸۰۰ تومان
1%
۴۱,۵۰۰ تومان
رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

۸۹,۰۰۰ تومان
1%
۸۸,۵۰۰ تومان
رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۵,۷۰۰ تومان
1%
۳۵,۵۰۰ تومان
رله شیشه ای 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

رله شیشه ای 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
1%
۱۷۲,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل  16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

۴۲,۰۰۰ تومان
0.48%
۴۱,۸۰۰ تومان

جدیدترین ها

رله بند انگشتی تیانبو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TIANBO TRG1L

رله بند انگشتی تیانبو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TIANBO TRG1L

۱۸,۰۰۰ تومان
3%
۱۷,۵۰۰ تومان
میکروسوییچ ریز 3 پایه شاسی از بغل

میکروسوییچ ریز 3 پایه شاسی از بغل

۱۵,۰۰۰ تومان
رله میلون قوطی بلند تیانبو 12 ولت 10 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-21FF

رله میلون قوطی بلند تیانبو 12 ولت 10 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-21FF

۳۰,۰۰۰ تومان
رله میلون قوطی بلند تیانبو 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-21FF

رله میلون قوطی بلند تیانبو 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-21FF

۳۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی تیانبو 24 ولت 16 آمپر 8 پایه TIANBO TRA2-L

رله کتابی تیانبو 24 ولت 16 آمپر 8 پایه TIANBO TRA2-L

۷۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی تیانبو 12 ولت 16 آمپر 8 پایه TIANBO TRA2-12VDC-S-Z

رله کتابی تیانبو 12 ولت 16 آمپر 8 پایه TIANBO TRA2-12VDC-S-Z

۷۰,۰۰۰ تومان
رله میلون تیانبو 24 ولت 20 آمپر 5 پایه TIANBO TRKM-S-Z

رله میلون تیانبو 24 ولت 20 آمپر 5 پایه TIANBO TRKM-S-Z

۲۵,۰۰۰ تومان
رله میلون تیانبو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TIANBO TRKM-S-Z

رله میلون تیانبو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه TIANBO TRKM-S-Z

۲۵,۰۰۰ تومان
سلونوئید ۱۲ ولت کشنده SMO-420S

سلونوئید ۱۲ ولت کشنده SMO-420S

۶۰,۰۰۰ تومان
سلونوئید ۱۲ ولت ضربه زن SMO-0420L12STD

سلونوئید ۱۲ ولت ضربه زن SMO-0420L12STD

۷۰,۰۰۰ تومان
سلونوئید 12 ولت ریز ضربه زن SMO-0415L

سلونوئید 12 ولت ریز ضربه زن SMO-0415L

۸۵,۰۰۰ تومان
سلونوئید ۱۲ ولت ضربه زن SMT-132

سلونوئید ۱۲ ولت ضربه زن SMT-132

۷۵,۰۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 100 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 100 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 100درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 100درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 100 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 100 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
خازن عدسی 100NF/50V

خازن عدسی 100NF/50V

۱۶۰ تومان
آی سی 28 پایه ATMEGA8A-PU DIP

آی سی 28 پایه ATMEGA8A-PU DIP

۱۰۸,۰۰۰ تومان
آی سی 14 پایه Texas CD40106BE DIP

آی سی 14 پایه Texas CD40106BE DIP

۲۳,۵۰۰ تومان
خازن الکترولیت 35 ولت 220 میکروفاراد برند چانگ

خازن الکترولیت 35 ولت 220 میکروفاراد برند چانگ

۱,۰۰۰ تومان
خازن الکترولیت 16 ولت 1000 میکروفاراد برند چانگ

خازن الکترولیت 16 ولت 1000 میکروفاراد برند چانگ

۱,۱۵۰ تومان
آی سی باریک 14 پایه ST LM339DT SMD

آی سی باریک 14 پایه ST LM339DT SMD

۵,۰۰۰ تومان
رله پایه میلون اچ کا ای 24 ولت 7 آمپر 5 پایه HKE HRS4H-S-DC24V

رله پایه میلون اچ کا ای 24 ولت 7 آمپر 5 پایه HKE HRS4H-S-DC24V

۱۵,۰۰۰ تومان
آی سی 14 پایه SMD 74HC04

آی سی 14 پایه SMD 74HC04

۳,۵۰۰ تومان
آی سی توشیبا 18 پایه TOSHIBA ULN2803 dip

آی سی توشیبا 18 پایه TOSHIBA ULN2803 dip

۷۰,۰۰۰ تومان
آی سی 14 پایه LM324 SMD ST

آی سی 14 پایه LM324 SMD ST

۴,۵۰۰ تومان
خازن الکترولیت 50 ولت 10 میکروفاراد برند چانگ

خازن الکترولیت 50 ولت 10 میکروفاراد برند چانگ

۳۷۰ تومان
رله پایه میلون اچ کا ای 12 ولت 7 آمپر 5 پایه HKE HRS4H-S-DC12V

رله پایه میلون اچ کا ای 12 ولت 7 آمپر 5 پایه HKE HRS4H-S-DC12V

۱۰,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون اچ کا ای 12 ولت 20 آمپر 5 پایه CM51H-S-DC12V-C HKE

رله بچه میلون اچ کا ای 12 ولت 20 آمپر 5 پایه CM51H-S-DC12V-C HKE

۲۰,۰۰۰ تومان
سیداک sidac k2200G

سیداک sidac k2200G

۷,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون اچ کا ای 24 ولت 20 آمپر 5 پایه CMA51H-S HKE

رله بچه میلون اچ کا ای 24 ولت 20 آمپر 5 پایه CMA51H-S HKE

۲۵,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی اچ کا ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه HRS2H-S-24 HKE

رله مخابراتی اچ کا ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه HRS2H-S-24 HKE

۲۰,۰۰۰ تومان
رله مینیاتوری سانیو 12 ولت 16 آمپر 4 پایه SANYO SPA

رله مینیاتوری سانیو 12 ولت 16 آمپر 4 پایه SANYO SPA

۵۱,۰۰۰ تومان
2%
۵۰,۰۰۰ تومان
سلونوئید ۱۲ ولت مکعبی کشنده مدل BS-0730

سلونوئید ۱۲ ولت مکعبی کشنده مدل BS-0730

۶۰,۰۰۰ تومان
آی سی اس ام دی 16 پایه ULN2003

آی سی اس ام دی 16 پایه ULN2003

۲,۴۰۰ تومان
ترانزیستور 3 پایه BT152-600R NXP

ترانزیستور 3 پایه BT152-600R NXP

۲۰,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1

رله شیشه ای کتابی امرون 5 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G2R-1

۸۰,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SN

رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2SN

۱۹۲,۰۰۰ تومان
1%
۱۹۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 250درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 250درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
فیوز شیشه ای 10 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای 10 آمپر 5*20

۵۵۰ تومان
رله مینیاتوری تیانبو بوبین وسط 24 ولت 3 آمپر 6 پایه TIANBO HJR-4102-L

رله مینیاتوری تیانبو بوبین وسط 24 ولت 3 آمپر 6 پایه TIANBO HJR-4102-L

۲۰,۰۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 45 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 45 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
فیوز شیشه ای کوچک 6 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای کوچک 6 آمپر 5*20

۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 165درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 165درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
تک سویچ اس ام دی 4 پایه 6*6*5

تک سویچ اس ام دی 4 پایه 6*6*5

۱,۰۰۰ تومان
رگلاتور L7805CV

رگلاتور L7805CV

۱۰,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 230درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 230درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
فیوز شیشه ای کوچک 5 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای کوچک 5 آمپر 5*20

۵۰۰ تومان
آی سی 20 پایه DIP 74HC573

آی سی 20 پایه DIP 74HC573

۲۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ دوبل غلطک دار ۵ آمپر ۵ پایه DECO 6625453114

میکروسوئیچ دوبل غلطک دار ۵ آمپر ۵ پایه DECO 6625453114

۱۲۰,۰۰۰ تومان
آی سی 4 پایه DIP EL817

آی سی 4 پایه DIP EL817

۱,۵۰۰ تومان
دیود 1N4007

دیود 1N4007

۲۶۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 115 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 115 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13K SUNS

میکروسوئیچ غلطک دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13K SUNS

۱۸۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ فشاری 15 آمپر 3 پایه S-13E SUNS

میکروسوئیچ فشاری 15 آمپر 3 پایه S-13E SUNS

۱۶۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13H SUNS

میکروسوئیچ اهرم دار بلند 15 آمپر 3 پایه S-13H SUNS

۱۸۰,۰۰۰ تومان
لیمیت سوییچ SAFETY DOOR SWITCH HIGHLY

لیمیت سوییچ SAFETY DOOR SWITCH HIGHLY

۲۸۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ فشاری 15 آمپر 3 پایه SUNS S-13J

میکروسوئیچ فشاری 15 آمپر 3 پایه SUNS S-13J

۱۷۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 4 پایه SANYOU SPA-S-124DM2

رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 4 پایه SANYOU SPA-S-124DM2

۵۱,۰۰۰ تومان
2%
۵۰,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 172 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 172 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 170درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 170درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 150درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 150درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
رله مینیاتوری تیانبو بوبین وسط 12 ولت 3 آمپر 6 پایه TIANBO HJR-4102-L

رله مینیاتوری تیانبو بوبین وسط 12 ولت 3 آمپر 6 پایه TIANBO HJR-4102-L

۲۰,۰۰۰ تومان
رله میلون تیانبو 5 ولت 7 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-3FF-S-Z

رله میلون تیانبو 5 ولت 7 آمپر 5 پایه TIANBO HJR-3FF-S-Z

۲۱,۰۰۰ تومان
5%
۲۰,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی تیانبو 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TIANBO HJR1-2CL

رله مخابراتی تیانبو 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TIANBO HJR1-2CL

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 95 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 95 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
آی سی اس ام دی 14 پایه LM324 برند Texas

آی سی اس ام دی 14 پایه LM324 برند Texas

۳,۵۰۰ تومان
آی سی 16 پایه DIP 74HC595

آی سی 16 پایه DIP 74HC595

۱۸,۰۰۰ تومان
ترانزیستور 3 پایه BT151

ترانزیستور 3 پایه BT151

۸,۵۰۰ تومان
ترانزیستور 3 پایه TIP122

ترانزیستور 3 پایه TIP122

۹,۵۰۰ تومان
آی سی اس ام دی 18 پایه ULN2803

آی سی اس ام دی 18 پایه ULN2803

۴,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 160درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 160درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 150 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 150 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 130 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 130 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 85 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 85 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 75 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 75 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 300درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 300درجه KSD301

۴۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 180درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 180درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 155درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 155درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 90 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 90 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 75 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 75 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی اوپن 175درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی اوپن 175درجه KSD301

۴۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 145درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 145درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 105درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 105درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 95 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 95 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 85 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 85 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 55درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 55درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 30درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 30درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 220 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570730

رله شیشه ای پاور شراک 4 کنتاکت 220 ولت 8 آمپر 14 پایه SCHRACK PT570730

۴۶۲,۰۰۰ تومان
0.43%
۴۶۰,۰۰۰ تومان
دیود دیاک سیداک ۳۶ ولت DB3

دیود دیاک سیداک ۳۶ ولت DB3

۳۳۰ تومان
رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه Hf32F HONGFA JZC-32F

رله بند انگشتی هونگفا 12 ولت 5 آمپر 5 پایه Hf32F HONGFA JZC-32F

۴۵,۰۰۰ تومان
2%
۴۴,۰۰۰ تومان
کلید راکر گرد دو پایه KCD1

کلید راکر گرد دو پایه KCD1

۵,۰۰۰ تومان
کلید راکر ریز آهنی دو پایه kcd11

کلید راکر ریز آهنی دو پایه kcd11

۳,۵۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر CNTD CZ-7311

میکروسوئیچ غلطک دار جهت بدنه 15 آمپر CNTD CZ-7311

۲۰۰,۰۰۰ تومان
میکروسوییچ ۳ پایه ریز مدل اسبی

میکروسوییچ ۳ پایه ریز مدل اسبی

۱۵,۰۰۰ تومان
سون سگمنت دوبل آند قرمز 5621 زمینه مشکی ۲۵*۱۹

سون سگمنت دوبل آند قرمز 5621 زمینه مشکی ۲۵*۱۹

۹,۰۰۰ تومان
فیوز شیشه ای کوچک 500 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای کوچک 500 آمپر 5*20

۵۰۰ تومان
فیوز شیشه ای کوچک 7 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای کوچک 7 آمپر 5*20

۵۰۰ تومان
فیوز شیشه ای 20 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای 20 آمپر 5*20

۵۵۰ تومان
فیوز شیشه ای کوچک 15 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای کوچک 15 آمپر 5*20

۵۵۰ تومان
فیوز شیشه ای کوچک 4 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای کوچک 4 آمپر 5*20

۵۵۰ تومان
فیوز شیشه ای کوچک 8 آمپر 5*20

فیوز شیشه ای کوچک 8 آمپر 5*20

۵۵۰ تومان
آی سی اس ام دی 8 پایه SO8 NE555 برند Texas

آی سی اس ام دی 8 پایه SO8 NE555 برند Texas

۳,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 110 ولت دی سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2

رله شیشه ای کتابی امرون 110 ولت دی سی 5 آمپر 8 پایه OMRON G2R-2

۱۴۰,۰۰۰ تومان
رگلاتور 3 پایه L7812CV -copy

رگلاتور 3 پایه L7812CV -copy

۵,۸۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 105 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 105 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 140 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 140 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 125 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 125 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 130 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 130 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 120 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 120 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 95 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 95 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 85 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 85 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 65 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 65 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 55 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 55 درجه کلوز 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 120 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 120 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 110 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 110 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 95 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 95 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 90 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 90 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 80 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 80 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 75 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 75 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 70 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 70 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 65 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 65 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 60 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 60 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 55 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 55 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 50 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 50 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴,۵۰۰ تومان
ترموسوییچ سیم دار 45 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

ترموسوییچ سیم دار 45 درجه اوپن 5 آمپر 250 ولت KSD9700

۱۴,۵۰۰ تومان
1%
۱۴,۴۲۰ تومان
رله شیشه ای ایزومی امرون پایه سوکتی 100 ولت 10 آمپر 11 پایه OMRON LY3

رله شیشه ای ایزومی امرون پایه سوکتی 100 ولت 10 آمپر 11 پایه OMRON LY3

۹۵,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 12 ولت 330 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR24-12S

رله شیشه ای مخابراتی ان ای سی خوابیده 12 ولت 330 اهم 3 آمپر 14 پایه NEC MR24-12S

۵۵۰,۰۰۰ تومان
آی سی 8 پایه DIP - COPY NE555

آی سی 8 پایه DIP - COPY NE555

۶,۰۰۰ تومان
رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 1.5 ولت 0.5 آمپر 16 پایه NAIS DS4E-SL2

رله مینی مخابراتی لچ نایس دوبوبین 1.5 ولت 0.5 آمپر 16 پایه NAIS DS4E-SL2

۱۵۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 120درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 120درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
سون سگمنت کاتد قرمز‌ 5161AS زمینه مشکی ۱۹*۱۲

سون سگمنت کاتد قرمز‌ 5161AS زمینه مشکی ۱۹*۱۲

۴,۰۰۰ تومان
سون سگمنت آند قرمز 5161BS زمینه مشکی سایز ۱۲*۱۹

سون سگمنت آند قرمز 5161BS زمینه مشکی سایز ۱۲*۱۹

۳,۵۰۰ تومان
رله کبریتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA VE24

رله کبریتی تاکامیساوا 24 ولت 5 آمپر 5 پایه TAKAMISAWA VE24

۹۰,۰۰۰ تومان
2%
۸۸,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 160درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 160درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 155درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 155درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 145درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 145درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 140درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 140درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 135درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 135درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 125درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 125درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 115درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 115درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 75 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 75 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 65 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 65 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 40درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 40درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 45درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای کلوز 45درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 260درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 260درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 240درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 240درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 220درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 220درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 210درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 210درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 200درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 200درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 190درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای سرامیکی کلوز 190درجه KSD301

۳۰,۰۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 140درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 140درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 135درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 135درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 130درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 130درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 125درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 125درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 115درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 115درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 110درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 110درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 90 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 90 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 85 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 85 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 80 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 80 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 70 درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 70 درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 55درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 55درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 40درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 40درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 50درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 50درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 45درجه KSD301

ترموسوئیچ قابلمه ای اوپن 45درجه KSD301

۲۰,۰۰۰ تومان
2%
۱۹,۵۰۰ تومان
سون سگمنت تک دیجیت هگز آند قرمز

سون سگمنت تک دیجیت هگز آند قرمز

۲۵,۰۰۰ تومان
سون سگمنت دوبل آند قرمز هگز

سون سگمنت دوبل آند قرمز هگز

۲۵,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 73 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 73 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 121 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 121 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 130 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 130 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 152 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 152 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 85 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 85 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 141 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 141 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 110 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 110 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 227 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 227 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 117 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 117 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 94 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 94 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
ترمو فیوز 169 درجه 10 آمپر 250 ولت

ترمو فیوز 169 درجه 10 آمپر 250 ولت

۶,۵۰۰ تومان
8%
۶,۰۰۰ تومان
خیر
بله