پیشنهادات ویژه

رله 4 کنتاکت امرون پایه سوکتی 220 AC ولت 6 آمپر 14پایه  OMRON MY4N-GS

رله 4 کنتاکت امرون پایه سوکتی 220 AC ولت 6 آمپر 14پایه OMRON MY4N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۷۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه  OMRON MY4N-GS

رله 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۷۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله ایزومی امرون پایه راستا 12 ولت 7 آمپر 8 پایه OMRON MY2N-GS

رله ایزومی امرون پایه راستا 12 ولت 7 آمپر 8 پایه OMRON MY2N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۷۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله ایزومی امرون پایه راستا 220 ولت 7 آمپر 8 پایه OMRON MY2N-GS

رله ایزومی امرون پایه راستا 220 ولت 7 آمپر 8 پایه OMRON MY2N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۷۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله ایزومی امرون پایه راستا 24 ولت 7 آمپر 8 پایه OMRON MY2N-GS

رله ایزومی امرون پایه راستا 24 ولت 7 آمپر 8 پایه OMRON MY2N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۷۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پاور امرون 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه OMRON MY4Z

رله پاور امرون 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه OMRON MY4Z

۱۵۲,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پاور امرون سوکتی 4 کنتاکت 110 ولت ای سی 3 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

رله پاور امرون سوکتی 4 کنتاکت 110 ولت ای سی 3 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
۱۷۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

رله پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

۸۱,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 AC ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC S-4CL

رله پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوکتی 24 AC ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC S-4CL

۸۱,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پاور ماتسوشیتا 4 کنتاکت پایه سوکتی 100 DC ولت 5 آمپر 14 پایه MATSUSHITA HC4-DC100V-D

رله پاور ماتسوشیتا 4 کنتاکت پایه سوکتی 100 DC ولت 5 آمپر 14 پایه MATSUSHITA HC4-DC100V-D

۳۳۱,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
0% تخفیف
رله پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

رله پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

۱۷,۵۰۰ تومان
۱۷,۳۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

۲۵,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M-WG

رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M-WG

۲۵,۰۰۰ تومان
۲۴,۵۰۰ تومان
2% تخفیف
رله امرن پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

رله امرن پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

۳۲,۲۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
4% تخفیف
رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5

رله مینیاتوری رایکس 5 ولت 2 آمپر 6 پایه RAYEX LU-5

۸,۹۰۰ تومان
۸,۸۰۰ تومان
1% تخفیف
رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

۱۲,۵۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
4% تخفیف
رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
4% تخفیف
رله بند انگشتی سانگ چوآن 12 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

رله بند انگشتی سانگ چوآن 12 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

۱۶,۵۰۰ تومان
۱۵,۴۰۰ تومان
7% تخفیف
رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
4% تخفیف
رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA JZC-32F 024-HS3

رله بند انگشتی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA JZC-32F 024-HS3

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
7% تخفیف
رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۵۵,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه قلع خورده 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه قلع خورده 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

۳۹,۶۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰ تومان
0% تخفیف

پربازدیدترین ها

رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

۳۱,۰۰۰ تومان
3%
۳۰,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

۱۲,۱۰۰ تومان
1%
۱۲,۰۰۰ تومان
رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه  HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C

رله میلون هلی شان 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C

۱۴,۴۰۰ تومان
1%
۱۴,۲۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

۱۲,۵۰۰ تومان
2%
۱۲,۳۰۰ تومان
رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

۸,۰۰۰ تومان
1%
۷,۹۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۳,۰۰۰ تومان
1%
۲۲,۸۰۰ تومان
رله امرن پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله امرن پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۴,۰۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۲۴,۸۰۰ تومان
1%
۲۴,۵۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 6 پایه PANASONIC ALA2PF24

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 6 پایه PANASONIC ALA2PF24

۱۳۲,۰۰۰ تومان
2%
۱۳۰,۰۰۰ تومان
رله امرن پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

رله امرن پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

۳۲,۲۰۰ تومان
1%
۳۲,۰۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۲۴,۸۰۰ تومان
1%
۲۴,۵۰۰ تومان
رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

۷۳,۰۰۰ تومان
1%
۷۲,۰۰۰ تومان
رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

۴۱,۰۰۰ تومان
2%
۴۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۳۴,۵۰۰ تومان
رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله امرن کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۵۵,۵۰۰ تومان
1%
۵۵,۰۰۰ تومان
رله کتابی هلی شان شیشه ای  24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله کتابی هلی شان شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۳۸,۵۰۰ تومان
1%
۳۸,۰۰۰ تومان
رله کولری هونگفا جا پیچ دار 220 ولت 20 آمپر HONGFA HF105F-4

رله کولری هونگفا جا پیچ دار 220 ولت 20 آمپر HONGFA HF105F-4

۱۵۹,۰۰۰ تومان
1%
۱۵۸,۰۰۰ تومان
رله امرن شاخک دار 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

رله امرن شاخک دار 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

۷۹,۰۰۰ تومان
1%
۷۸,۵۰۰ تومان
رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۶,۰۰۰ تومان
1%
۳۵,۸۰۰ تومان
رله 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه  OMRON MY4N-GS

رله 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
1%
۱۷۲,۰۰۰ تومان

جدیدترین ها

رله پایه سوزنی تی تی آی 110 ولت ای سی 5 آمپر 14 پایه TTI  LED TRY-110VAC-P-4CL

رله پایه سوزنی تی تی آی 110 ولت ای سی 5 آمپر 14 پایه TTI LED TRY-110VAC-P-4CL

۸۱,۰۰۰ تومان
1%
۸۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی سانگ چوآن 60 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845H-2C-C

رله کتابی سانگ چوآن 60 ولت 8 آمپر 8 پایه SONG CHUAN 845H-2C-C

۷۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی سانگ چوآن 5 ولت 12 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C

رله کتابی سانگ چوآن 5 ولت 12 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 845HN-1C-C

۴۶,۰۰۰ تومان
رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 8 پایه 60/12/9/24 FINDER

رله پایه گرد فیندر 24 ولت 10 آمپر 8 پایه 60/12/9/24 FINDER

۴۵۸,۰۰۰ تومان
0%
۴۵۷,۰۰۰ تومان
سوکت رله 11 پایه گرد SPRINT 10FF-3Z-C2

سوکت رله 11 پایه گرد SPRINT 10FF-3Z-C2

۵۹,۰۰۰ تومان
2%
۵۸,۰۰۰ تومان
رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

۹۰,۰۰۰ تومان
رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

۵۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 4 پایه OMRON V-153

میکروسوئیچ اهرم بلند 15 آمپر 4 پایه OMRON V-153

۵۹,۰۰۰ تومان
رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه  PANASONIC ACTB5C2A50

رله دوبل ماشینی پاناسونیک 12 ولت 50 آمپر 10 پایه PANASONIC ACTB5C2A50

۲۵۰,۰۰۰ تومان
 رله مینی مخابراتی تی تی ای 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

رله مینی مخابراتی تی تی ای 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

۳۵,۰۰۰ تومان
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

۳۵,۰۰۰ تومان
رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKA 012-1ZST

رله ماشینی هونگفا 12 ولت 25 آمپر 5 پایه HONGFA HFKA 012-1ZST

۵۵,۰۰۰ تومان
رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

۲۵,۰۰۰ تومان
 رله مینی مخابراتی تی تی ای 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

رله مینی مخابراتی تی تی ای 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

۴۰,۰۰۰ تومان
رله ماشینی بدون کاور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TTI TRP-12VDC-C-C8

رله ماشینی بدون کاور تی تی آی 12 ولت 30 آمپر 7 پایه TTI TRP-12VDC-C-C8

۵۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

۳۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه SM-G

میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه SM-G

۱۸,۰۰۰ تومان
6%
۱۷,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

۳۹,۰۰۰ تومان
3%
۳۸,۰۰۰ تومان
رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F

رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115F

۴۳,۰۰۰ تومان
2%
۴۲,۰۰۰ تومان
رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

۲۰,۰۰۰ تومان
رله هلی شان T شکل 48 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C

رله هلی شان T شکل 48 ولت 30 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-T90-15F-C

۶۰,۰۰۰ تومان
3%
۵۸,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم بدنه فیش خور لحیمی 1.5 سانت 15 آمپر 4 پایه OMRON V-151-1C25

میکروسوئیچ اهرم بدنه فیش خور لحیمی 1.5 سانت 15 آمپر 4 پایه OMRON V-151-1C25

۵۹,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ بدون اهرم 1.5 سانت 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15-1A5

میکروسوئیچ بدون اهرم 1.5 سانت 15 آمپر 3 پایه OMRON V-15-1A5

۵۵,۵۰۰ تومان
1%
۵۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانتیمتر 15 آمپر 2 پایه OPEN VMN-15

میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانتیمتر 15 آمپر 2 پایه OPEN VMN-15

۱۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم 3 سانتیمتر 16 آمپر 3 پایه KW7-1

میکروسوئیچ اهرم 3 سانتیمتر 16 آمپر 3 پایه KW7-1

۱۲,۶۵۰ تومان
9%
۱۱,۵۰۰ تومان
رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK

رله کتابی هونگفا 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK

۴۸,۰۰۰ تومان
2%
۴۷,۰۰۰ تومان
رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-12VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-12VDC-SC-A

۶۵,۰۰۰ تومان
آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

۵,۰۰۰ تومان
سوکت رله پی ال سی ریلی 5 پایه SPRINT 41F-1Z-C2-1

سوکت رله پی ال سی ریلی 5 پایه SPRINT 41F-1Z-C2-1

۹۳,۰۰۰ تومان
1%
۹۲,۰۰۰ تومان
رله  T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A

رله T شکل 48 ولت 30 آمپر 5 پایه TTI TR90-48VDC-SC-A

۳۵,۰۰۰ تومان
رله ایزومی امرون 24 ولت 2 آمپر 4 پایه OMRON G7T-1112S

رله ایزومی امرون 24 ولت 2 آمپر 4 پایه OMRON G7T-1112S

۸۵,۰۰۰ تومان
تک سوییچ سر شاسی خور تایوانی 12*12مشکی

تک سوییچ سر شاسی خور تایوانی 12*12مشکی

۱,۰۰۰ تومان
رله کولری هونگفا 6 ولت 55 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-G1

رله کولری هونگفا 6 ولت 55 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-G1

۴۰۰,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V

رله مخابراتی پاناسونیک 48 ولت 4 آمپر 12 پایه PANASONIC S2-48V

۴۰۰,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی امرون 5 ولت 40 آمپر 6 پایه OMRON G6EK-134P-1-US

رله مخابراتی امرون 5 ولت 40 آمپر 6 پایه OMRON G6EK-134P-1-US

۸۲,۰۰۰ تومان
رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK

رله کتابی هونگفا ارتفاع کوتاه 24 ولت 8 آمپر 8 پایه HONGFA HF115FK

۴۸,۵۰۰ تومان
1%
۴۸,۰۰۰ تومان
آی سی 8 پایه DIP LM358

آی سی 8 پایه DIP LM358

۷,۵۰۰ تومان
 رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

۳۰,۰۰۰ تومان
رله پایه ایزومی تی تی آی 220 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-240VAC

رله پایه ایزومی تی تی آی 220 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-240VAC

۱۰۰,۰۰۰ تومان
رله پاور هونگفا 12 ولت 90 آمپر 4 پایه HONGFA HF167F

رله پاور هونگفا 12 ولت 90 آمپر 4 پایه HONGFA HF167F

۱۵۰,۰۰۰ تومان
رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G

رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-024-1H11G

۳۲,۰۰۰ تومان
1%
۳۱,۸۰۰ تومان
رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C

رله ماشینی پاناسونیک 12 ولت 25 آمپر 5 پایه PANASONIC ACTB22C

۶۰,۰۰۰ تومان
سون سگمنت 4 تایی آند قرمز  5641BS

سون سگمنت 4 تایی آند قرمز 5641BS

۲۱,۰۰۰ تومان
رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

۳۰,۰۰۰ تومان
رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

۱۵,۰۰۰ تومان
رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

۶۵,۰۰۰ تومان
ال ای دی سوکت ریلی 8 پایه 110 تا 230 ولت دی سی LMBE-R

ال ای دی سوکت ریلی 8 پایه 110 تا 230 ولت دی سی LMBE-R

۳۱,۰۰۰ تومان
3%
۳۰,۰۰۰ تومان
ترانزیستور 3 پایه IRFP460

ترانزیستور 3 پایه IRFP460

۷۰,۰۰۰ تومان
آی سی 14 پایه DIP 4047BE

آی سی 14 پایه DIP 4047BE

۱۳,۹۰۰ تومان
آی سی 14 پایه DIP CD4069UBE

آی سی 14 پایه DIP CD4069UBE

۱۳,۸۰۰ تومان
رله کولری هونگفا 48 ولت 80 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-80

رله کولری هونگفا 48 ولت 80 آمپر 6 پایه HONGFA HF116F-80

۱۵۰,۰۰۰ تومان
خیر
بله