پیشنهادات ویژه

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

۶,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
23% تخفیف
شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS

شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۰۰ تومان
18% تخفیف
تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12

تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12

۲,۵۰۰ تومان
۱,۸۰۰ تومان
28% تخفیف
تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6

تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6

۸۰۰ تومان
۲۰۰ تومان
75% تخفیف
رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE

رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله شیشه ای پایه راستا تی تی آی سوزنی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-12VDC P-2C R

رله شیشه ای پایه راستا تی تی آی سوزنی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-12VDC P-2C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL

رله شیشه ای پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله شیشه ای پایه سوزنی تی تی آی 24AC ولت 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC P-4CL

رله شیشه ای پایه سوزنی تی تی آی 24AC ولت 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC P-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL

رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله شیشه ای پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

رله شیشه ای پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پاور ماتسوشیتا 4 کنتاکت پایه سوکتی 100 DC ولت 5 آمپر 14 پایه MATSUSHITA HC4-DC100V-D

رله شیشه ای پاور ماتسوشیتا 4 کنتاکت پایه سوکتی 100 DC ولت 5 آمپر 14 پایه MATSUSHITA HC4-DC100V-D

۱۵۶,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله شیشه ای پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

رله شیشه ای پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
22% تخفیف
رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

۱۹,۵۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان
10% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM

رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
33% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ105 JQ1P-5V-F

رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ105 JQ1P-5V-F

۳۳,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۸,۵۰۰ تومان
۱۸,۳۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۵۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۹,۵۰۰ تومان
۱۹,۳۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۹,۵۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۴,۰۰۰ تومان
۲۳,۸۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E

رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
13% تخفیف
رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M

رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP

رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP

۴۲۰,۰۰۰ تومان
۴۱۵,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR

رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR

۲۳۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
19% تخفیف
رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰ تومان
16% تخفیف
رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰ تومان
2% تخفیف
رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F

رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف
رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
33% تخفیف
رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۷۰,۰۰۰ تومان
۶۸,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه استوک  12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه استوک 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

۵۸,۵۰۰ تومان
۵۸,۳۰۰ تومان
0% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM

رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM

رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH

رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE

رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
16% تخفیف
رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M

رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کولری NT90 تی تی آی 12 ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-12VDC-SC-A

رله کولری NT90 تی تی آی 12 ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-12VDC-SC-A

۳۱,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
10% تخفیف
رله کولری NT90 هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله کولری NT90 هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۷,۰۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C

رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C

۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000

رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000

۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۵۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570-1303-053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570-1303-053

۹۱,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 24 ولت GUNTER 24V 35701301244

رله آی سی 24 ولت GUNTER 24V 35701301244

۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
5% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570 1210 053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570 1210 053

۹۱,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006

رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006

۶۱,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12

رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12

۹۶,۵۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 35631231053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 35631231053

۷۶,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D

رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
27% تخفیف
رله آی سی تی تی آی 5 ولت 4 پایه 5 میلی آمپر TTI TRR1A05D20D

رله آی سی تی تی آی 5 ولت 4 پایه 5 میلی آمپر TTI TRR1A05D20D

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
27% تخفیف
سنسور 3 پایه AD590JH

سنسور 3 پایه AD590JH

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف
بیزر پیزو قابدار 3 پایه

بیزر پیزو قابدار 3 پایه

۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
38% تخفیف
سون سگمنت دوبل آند قرمز 8201BH

سون سگمنت دوبل آند قرمز 8201BH

۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
53% تخفیف
سون سگمنت آند دوبل قرمز زمینه طوسی LB20801AROB

سون سگمنت آند دوبل قرمز زمینه طوسی LB20801AROB

۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
42% تخفیف
میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G

میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5

میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10

میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10

۲,۵۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15

میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 1 آمپر 3 پایه KW10 USED

میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 1 آمپر 3 پایه KW10 USED

۱,۲۰۰ تومان
۴۰۰ تومان
67% تخفیف
میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
35% تخفیف

پربازدیدترین ها

رله ماشینی - رله خودرویی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

رله ماشینی - رله خودرویی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

۴۶,۰۰۰ تومان
4%
۴۴,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

۱۴,۰۰۰ تومان
11%
۱۲,۵۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

۱۵,۰۰۰ تومان
10%
۱۳,۵۰۰ تومان
رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

۸,۲۰۰ تومان
2%
۸,۰۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۴,۰۰۰ تومان
1%
۲۳,۸۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۸,۵۰۰ تومان
1%
۱۸,۳۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۳۰,۰۰۰ تومان
2%
۲۹,۵۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۳۰,۰۰۰ تومان
2%
۲۹,۵۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۹,۵۰۰ تومان
1%
۱۹,۳۰۰ تومان
رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

۶۱,۰۰۰ تومان
2%
۶۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

۴۴,۵۰۰ تومان
1%
۴۴,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۷۰,۰۰۰ تومان
3%
۶۸,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۷۰,۰۰۰ تومان
3%
۶۸,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۴۴,۰۰۰ تومان
7%
۴۱,۰۰۰ تومان
رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

۹۹,۰۰۰ تومان
1%
۹۸,۵۰۰ تومان
رله کولری NT90 هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله کولری NT90 هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۷,۰۰۰ تومان
3%
۳۶,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

رله شیشه ای 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
1%
۱۷۲,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

۴۵,۰۰۰ تومان
7%
۴۲,۰۰۰ تومان

جدیدترین ها

مقاومت حرارتی ترمیستور 10 کیلو 5 میلیمتر NTC 103-5mm

مقاومت حرارتی ترمیستور 10 کیلو 5 میلیمتر NTC 103-5mm

۱۰,۰۰۰ تومان
خازن الکترولیت 2.2 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 2.2 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO

۱,۰۰۰ تومان
اپتوکوپلر TLP251-1

اپتوکوپلر TLP251-1

۴,۵۰۰ تومان
پل دیود 1.5آمپر گرد 2W10

پل دیود 1.5آمپر گرد 2W10

۳,۵۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار 5 آمپر 3 پایه KW11-2

میکروسوئیچ غلطک دار 5 آمپر 3 پایه KW11-2

۱۵,۵۰۰ تومان
3%
۱۵,۰۰۰ تومان
آی سی اس ام دی 8 پایه LM393 SMD

آی سی اس ام دی 8 پایه LM393 SMD

۳,۰۰۰ تومان
آی سی SMD اس ام دی EL817SC-TU EVERLIGHT

آی سی SMD اس ام دی EL817SC-TU EVERLIGHT

۲,۰۰۰ تومان
جا باطری سکه ای HOLDER CR2032

جا باطری سکه ای HOLDER CR2032

۴,۷۰۰ تومان
میکروسوئیچ نرم اهرم دار 5 سانتیمتر 10 آمپر 3 پایه Unionwell G5T10

میکروسوئیچ نرم اهرم دار 5 سانتیمتر 10 آمپر 3 پایه Unionwell G5T10

۴۱,۵۰۰ تومان
1%
۴۱,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم بلند 28میلیمتر پایه فیش خور 5 آمپر CQC

میکروسوئیچ اهرم بلند 28میلیمتر پایه فیش خور 5 آمپر CQC

۸,۰۰۰ تومان
رله الکترونیکی SSR فلزی روبردی 5 آمپر 24 ولت 8 پایه ZHENGQI QSSRC-305DA

رله الکترونیکی SSR فلزی روبردی 5 آمپر 24 ولت 8 پایه ZHENGQI QSSRC-305DA

۸۵۰,۰۰۰ تومان
رله الکترونیکی SSR فلزی روبردی 5 آمپر 24 ولت 4 پایه ZHENGQI QSSRB-305DA

رله الکترونیکی SSR فلزی روبردی 5 آمپر 24 ولت 4 پایه ZHENGQI QSSRB-305DA

۴۵۰,۰۰۰ تومان
پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 500 کیلواهم 504

پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 500 کیلواهم 504

۲,۲۰۰ تومان
پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 100کیلواهم 104

پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 100کیلواهم 104

۲,۲۰۰ تومان
پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 50 کیلواهم 503

پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 50 کیلواهم 503

۲,۵۰۰ تومان
پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 10کیلواهم 103

پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 10کیلواهم 103

۲,۴۰۰ تومان
پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 1کیلواهم 102

پتانسیومتر 3پایه پاناسونیکی خوابیده پلاستیکی 1کیلواهم 102

۲,۳۰۰ تومان
شاسی قطع و وصل تلفن

شاسی قطع و وصل تلفن

۵,۰۰۰ تومان
رله الکترونیکی SSR فلزی روبردی 5 آمپر 24 ولت 4 پایه ZHENGQI QSSRB-605DD

رله الکترونیکی SSR فلزی روبردی 5 آمپر 24 ولت 4 پایه ZHENGQI QSSRB-605DD

۴۵۰,۰۰۰ تومان
رله الکترونیکی SSR روبردی 6 آمپر 24 ولت 4 پایه ZHENGQI QSSRE-606DD

رله الکترونیکی SSR روبردی 6 آمپر 24 ولت 4 پایه ZHENGQI QSSRE-606DD

۳۶۰,۰۰۰ تومان
خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 2200 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO

۷,۵۰۰ تومان
خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 100 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO

۱,۵۰۰ تومان
خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO

۱,۳۰۰ تومان
خازن الکترولیت 33 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 33 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO

۱,۲۰۰ تومان
خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 63 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 63 ولت برند JWCO

۴,۰۰۰ تومان
خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 470 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO

۲,۰۰۰ تومان
خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 16 ولت برند JWCO

۱,۸۰۰ تومان
خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 1000 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO

۱,۶۰۰ تومان
خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 47 میکروفاراد 35 ولت برند JWCO

۱,۰۰۰ تومان
خازن الکترولیت 1 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 1 میکروفاراد 50 ولت برند JWCO

۱,۰۰۰ تومان
خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO

خازن الکترولیت 220 میکروفاراد 25 ولت برند JWCO

۲,۰۰۰ تومان
آی سی ECU کویل EF7 و موتور ملی NGD8201NT4G-TO-252

آی سی ECU کویل EF7 و موتور ملی NGD8201NT4G-TO-252

۶۸,۰۰۰ تومان
آی سی ECU سنسور والئو HIP9011ABZ

آی سی ECU سنسور والئو HIP9011ABZ

۹۸,۰۰۰ تومان
آی سی ECU رله آب و فن دوبل L9823-SOIC-24

آی سی ECU رله آب و فن دوبل L9823-SOIC-24

۳۹۰,۰۰۰ تومان
آی سی ECU رگلاتور دریچه گاز والئو TLE4471G-P-DSO-20

آی سی ECU رگلاتور دریچه گاز والئو TLE4471G-P-DSO-20

۱۲۵,۰۰۰ تومان
آی سی حافظه ای ای رام M95080-SO8N EEPROM

آی سی حافظه ای ای رام M95080-SO8N EEPROM

۲۵,۰۰۰ تومان
آی سی ECU سوزن انژکتور ساژم والئو TLE6220GP

آی سی ECU سوزن انژکتور ساژم والئو TLE6220GP

۱۲۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار سوزنی 5 آمپر 3 پایه KW11-2

میکروسوئیچ غلطک دار سوزنی 5 آمپر 3 پایه KW11-2

۱۵,۵۰۰ تومان
3%
۱۵,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی لچ 6 ولت دو بوبین 5 آمپر برند آرومات AROMAT DSP1aE-L2-DC6V

رله مخابراتی لچ 6 ولت دو بوبین 5 آمپر برند آرومات AROMAT DSP1aE-L2-DC6V

۲۲۰,۰۰۰ تومان
1%
۲۱۸,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون فوجیستو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه FUJITSU 61NCD012

رله بچه میلون فوجیستو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه FUJITSU 61NCD012

۲۵,۰۰۰ تومان
رید سوئیچ شیشه ای 12میلی متر GP501 STANDEX

رید سوئیچ شیشه ای 12میلی متر GP501 STANDEX

۱۵,۵۰۰ تومان
3%
۱۵,۰۰۰ تومان
رله پکیجی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 6 پایه HONGFA HF42

رله پکیجی هونگفا 24 ولت 5 آمپر 6 پایه HONGFA HF42

۹۵,۰۰۰ تومان
رید سوئیچ 11 میلیمتر CT10 قابدار اس ام دی COTO

رید سوئیچ 11 میلیمتر CT10 قابدار اس ام دی COTO

۶۵,۰۰۰ تومان
8%
۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 25×6 - 3 آمپر BUSSMANN

فیوز گچی 25×6 - 3 آمپر BUSSMANN

۱۵,۰۰۰ تومان
پتانسیومتر 3 پایه خوابیده 470 کیلو اهم 15 میلیمتر چینی PT-15

پتانسیومتر 3 پایه خوابیده 470 کیلو اهم 15 میلیمتر چینی PT-15

۱۴,۰۰۰ تومان
4%
۱۳,۵۰۰ تومان
رید رله فلزی جیوه ای 5 ولت HGR2M 53221

رید رله فلزی جیوه ای 5 ولت HGR2M 53221

۵۰۰,۰۰۰ تومان
رید سوئیچ جیوه ای بدنه فلزی 18میلیمتر

رید سوئیچ جیوه ای بدنه فلزی 18میلیمتر

۲۴۰,۰۰۰ تومان
رید سوئیچ جیوه ای 10میلیمتر

رید سوئیچ جیوه ای 10میلیمتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان
رید سوئیچ جیوه ای 15میلیمتر

رید سوئیچ جیوه ای 15میلیمتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان
خازن ام کا تی 100 نانوفاراد 100 ولت MKT 104J100

خازن ام کا تی 100 نانوفاراد 100 ولت MKT 104J100

۱,۵۰۰ تومان
خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت CBB22 684J 630V

خازن پلی استر 680 نانو فاراد 630 ولت CBB22 684J 630V

۶,۰۰۰ تومان
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت CBB22 630V 104J

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت CBB22 630V 104J

۲,۵۰۰ تومان
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت 2A 104J

خازن پلی استر 100 نانو فاراد 100 ولت 2A 104J

۱,۰۰۰ تومان
شفت پتانسیومتر 1.5سانت مدل PT15

شفت پتانسیومتر 1.5سانت مدل PT15

۶,۰۰۰ تومان
سنسور دمای دیجیتال خطی 3 پایه LM335

سنسور دمای دیجیتال خطی 3 پایه LM335

۲۸,۵۰۰ تومان
ماژول ساعت با تراشه DS1307 و رابط 12C حافظه EEPROM

ماژول ساعت با تراشه DS1307 و رابط 12C حافظه EEPROM

۳۵,۰۰۰ تومان
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت  CBB22 105J 400V

خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 400 ولت CBB22 105J 400V

۳,۵۰۰ تومان
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت CBB22 334J 630V

خازن پلی استر 330 نانو فاراد 630 ولت CBB22 334J 630V

۵,۰۰۰ تومان
خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100 ولت 2A 102J

خازن پلی استر 1 نانو فاراد 100 ولت 2A 102J

۶۰۰ تومان
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت 2J 103J

خازن پلی استر 10 نانو فاراد 630 ولت 2J 103J

۱,۰۰۰ تومان
رگولاتور ولتاژ 3 ترمینال LM317T

رگولاتور ولتاژ 3 ترمینال LM317T

۱۵,۰۰۰ تومان
رله مینیاتوری زیمنس 5 ولت 6 پایه SIEMENS V23026-B1101-B201

رله مینیاتوری زیمنس 5 ولت 6 پایه SIEMENS V23026-B1101-B201

۵۵۰,۰۰۰ تومان
ترایاک BT136 600E

ترایاک BT136 600E

۴,۸۰۰ تومان
قلاویز ماشینی سایز6 گورینگ، GUHRING 5734-6 DIN371

قلاویز ماشینی سایز6 گورینگ، GUHRING 5734-6 DIN371

۶۵۰,۰۰۰ تومان
اینسرت الماس تراشکاری و فرز کاری Wurnher apkt16

اینسرت الماس تراشکاری و فرز کاری Wurnher apkt16

۱۱۰,۰۰۰ تومان
رله 3ولت لچ دوبوبین امرون 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360

رله 3ولت لچ دوبوبین امرون 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360

۳۲۵,۰۰۰ تومان
1%
۳۲۳,۰۰۰ تومان
رله 24 ولت لچ 2 بوبین 8 پین NAIS DSP2A-L2-DC24

رله 24 ولت لچ 2 بوبین 8 پین NAIS DSP2A-L2-DC24

۲۵۰,۰۰۰ تومان
رله 5 ولت لچ دو بوبین 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US

رله 5 ولت لچ دو بوبین 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US

۳۵۰,۰۰۰ تومان
دیود زنر 30 ولت  400 میلی وات SMAJ30A SMD

دیود زنر 30 ولت 400 میلی وات SMAJ30A SMD

۱,۴۰۰ تومان
دیود سیگنال فست کوچک اس ام دی SMD MINI MELF LL4148 SOD-80

دیود سیگنال فست کوچک اس ام دی SMD MINI MELF LL4148 SOD-80

۵۰۰ تومان
فست دیود اس ام دی SMD 1N4148W SOD-123

فست دیود اس ام دی SMD 1N4148W SOD-123

۲,۰۰۰ تومان
پل دیود شانه ای 25 آمپر 1000ولت KBU2510

پل دیود شانه ای 25 آمپر 1000ولت KBU2510

۱۴,۰۰۰ تومان
ماژول رله 1کانال 12ولت

ماژول رله 1کانال 12ولت

۳۵,۰۰۰ تومان
ماژول رله 2 کانال 12ولت

ماژول رله 2 کانال 12ولت

۵۹,۰۰۰ تومان
ماژول رله 4 کانال 12ولت

ماژول رله 4 کانال 12ولت

۱۰۰,۰۰۰ تومان
ماژول رله 8 کانال 12ولت

ماژول رله 8 کانال 12ولت

۱۹۵,۰۰۰ تومان
ماژول رله 1 کانال 5 ولت

ماژول رله 1 کانال 5 ولت

۳۲,۰۰۰ تومان
ماژول رله 2 کانال 5 ولت

ماژول رله 2 کانال 5 ولت

۵۸,۰۰۰ تومان
ماژول رله 8کانال 5 ولت

ماژول رله 8کانال 5 ولت

۱۹۵,۰۰۰ تومان
ماژول رله 16کانال 5 ولت

ماژول رله 16کانال 5 ولت

۳۹۵,۰۰۰ تومان
ترایاک BTA41-600B

ترایاک BTA41-600B

۲۰,۰۰۰ تومان
ترایاک BTA16-600B

ترایاک BTA16-600B

۲۹,۵۰۰ تومان
ماژول سنسور تشخیص حرکت HC-SR501 PIR

ماژول سنسور تشخیص حرکت HC-SR501 PIR

۴۶,۰۰۰ تومان
ماژول کوره القایی DC5-12V

ماژول کوره القایی DC5-12V

۱۹۰,۰۰۰ تومان
سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.01.7.024

سوکت رله پی ال سی 5 پایه FINDER 93.01.7.024

۱۰۰,۰۰۰ تومان
خازن ام کا تی 0.1 میکروفاراد MKT100N 275VAC X2 0.1MF

خازن ام کا تی 0.1 میکروفاراد MKT100N 275VAC X2 0.1MF

۲,۵۰۰ تومان
مقاومت حرارتی ترمیستور 1 کیلو 5 میلیمتر NTC 102-5mm

مقاومت حرارتی ترمیستور 1 کیلو 5 میلیمتر NTC 102-5mm

۱۰,۰۰۰ تومان
مقاومت حرارتی ترمیستور 50 کیلو 5 میلیمتر NTC 503-5mm

مقاومت حرارتی ترمیستور 50 کیلو 5 میلیمتر NTC 503-5mm

۱۰,۰۰۰ تومان
مقاومت حرارتی ترمیستور 5 کیلو 5 میلیمتر NTC 502-5mm

مقاومت حرارتی ترمیستور 5 کیلو 5 میلیمتر NTC 502-5mm

۱۱,۵۰۰ تومان
مقاومت حرارتی ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر NTC 501-5mm

مقاومت حرارتی ترمیستور 500 اهم 5 میلیمتر NTC 501-5mm

۱۰,۰۰۰ تومان
ریموت کنترل 6 کلیده هود IR

ریموت کنترل 6 کلیده هود IR

۱۸,۵۰۰ تومان
دیود اولترا فست فوق سریع  UF5408

دیود اولترا فست فوق سریع UF5408

۳,۰۰۰ تومان
خازن اس ام ادی 100nf 1206 50v 10%

خازن اس ام ادی 100nf 1206 50v 10%

۵۰۰ تومان
خازن اس ام ادی 100nf 0805 50v 10%

خازن اس ام ادی 100nf 0805 50v 10%

۲۵۰ تومان
خازن اس ام ادی 100nf 0603 50v 10%

خازن اس ام ادی 100nf 0603 50v 10%

۱۳۰ تومان
ماژول التراسونیک HY-SRF05

ماژول التراسونیک HY-SRF05

۶۴,۰۰۰ تومان
پیزو بخار سرد 20میلیمتر

پیزو بخار سرد 20میلیمتر

۲۵,۰۰۰ تومان
پیزو بخار سرد 25میلیمتر

پیزو بخار سرد 25میلیمتر

۳۰,۰۰۰ تومان
سنسور گاز MQ5 برند WINSEN

سنسور گاز MQ5 برند WINSEN

۴۸,۰۰۰ تومان
ترانزیستور فلزی CDIL 2N2222A

ترانزیستور فلزی CDIL 2N2222A

۴۳,۵۰۰ تومان
خازن پلی استر 100NF 400V

خازن پلی استر 100NF 400V

۱,۰۰۰ تومان
ترمینال پایه صاف 3 پین سبز KF128

ترمینال پایه صاف 3 پین سبز KF128

۷,۳۰۰ تومان
فیوز شیشه ای مایکروفر 800میلی آمپر 5کیلو ولت

فیوز شیشه ای مایکروفر 800میلی آمپر 5کیلو ولت

۲۰,۰۰۰ تومان
ال ای دی 3 میل زرد

ال ای دی 3 میل زرد

۴۰۰ تومان
ال ای دی 3 میل قرمز

ال ای دی 3 میل قرمز

۳۲۰ تومان
ال ای دی 5 میل زرد

ال ای دی 5 میل زرد

۵۱۰ تومان
ال ای دی 5 میل سبز

ال ای دی 5 میل سبز

۵۵۰ تومان
آی سی دیپ 8 پایه HA17358 DIP

آی سی دیپ 8 پایه HA17358 DIP

۱۲,۰۰۰ تومان
آی سی دیپ 8 پایه VIPER22A DIP

آی سی دیپ 8 پایه VIPER22A DIP

۲۵,۰۰۰ تومان
2%
۲۴,۵۰۰ تومان
ال ای دی 5 میل قرمز

ال ای دی 5 میل قرمز

۴۹۰ تومان
ترانزیستور MJE13007F

ترانزیستور MJE13007F

۶,۵۰۰ تومان
ال ای دی 3 میل سبز

ال ای دی 3 میل سبز

۴۵۰ تومان
رله پی ال سی اشنایدر به همراه سوکت 24 ولت 6 آمپر 4 پایه schnieder RSLZVA1

رله پی ال سی اشنایدر به همراه سوکت 24 ولت 6 آمپر 4 پایه schnieder RSLZVA1

۲۹۰,۰۰۰ تومان
رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKF-012-2ZST

رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA HFKF-012-2ZST

۱۸۰,۰۰۰ تومان
ترمینال پایه صاف 2 پین آبی KF300

ترمینال پایه صاف 2 پین آبی KF300

۴,۰۰۰ تومان
ترمینال پایه صاف 3 پین آبی KF300

ترمینال پایه صاف 3 پین آبی KF300

۶,۰۰۰ تومان
ترمینال پایه صاف 2 پین سبز KF128

ترمینال پایه صاف 2 پین سبز KF128

۴,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 4 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 4 پایه

۱۰,۳۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 10 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 10 پایه

۲۷,۵۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 4 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 4 پایه

۱۰,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 12 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 12 پایه

۳۱,۵۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 8 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 8 پایه

۲۱,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 2 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 2 پایه

۵,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 8 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 8 پایه

۲۰,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 2 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 2 پایه

۵,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 6 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 6 پایه

۱۵,۲۰۰ تومان
رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی 50 میلیمتر REED SWITCH

رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی 50 میلیمتر REED SWITCH

۹۵,۰۰۰ تومان
5%
۹۰,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی لچ 24 ولت، دو بوبین،پاناسونیک Panasonic DSP1a-L2-DC24V

رله مخابراتی لچ 24 ولت، دو بوبین،پاناسونیک Panasonic DSP1a-L2-DC24V

۲۵۰,۰۰۰ تومان
ترانزیستور فلزی CDIL BC140-16

ترانزیستور فلزی CDIL BC140-16

۳۰,۰۰۰ تومان
ترانزیستور فلزی CDIL BC160-16

ترانزیستور فلزی CDIL BC160-16

۳۰,۰۰۰ تومان
ترانزیستور MOSFET IRF730

ترانزیستور MOSFET IRF730

۱۷,۰۰۰ تومان
ترانزیستور فلزی CDIL BC141-16

ترانزیستور فلزی CDIL BC141-16

۲۸,۰۰۰ تومان
آی سی دیپ 16 پایه HCF4053BE DIP

آی سی دیپ 16 پایه HCF4053BE DIP

۱۲,۵۰۰ تومان
ترانزیستور فلزی CDIL BC161-16

ترانزیستور فلزی CDIL BC161-16

۲۹,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 3 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 3 پایه

۸,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه KW11-2

میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه KW11-2

۱۲,۵۰۰ تومان
4%
۱۲,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 25×6 - 10 آمپر BUSSMANN

فیوز گچی 25×6 - 10 آمپر BUSSMANN

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 25×6 - 13 آمپر BUSSMANN

فیوز گچی 25×6 - 13 آمپر BUSSMANN

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 25×6 - 15 آمپر BUSSMANN

فیوز گچی 25×6 - 15 آمپر BUSSMANN

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 25×6 - 2 آمپر BUSSMANN

فیوز گچی 25×6 - 2 آمپر BUSSMANN

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 25×6 - 5 آمپر BUSSMANN

فیوز گچی 25×6 - 5 آمپر BUSSMANN

۱۵,۰۰۰ تومان
 رله مینیاتوری اکسیکام 12 ولت 6 پایه AXICOM V23026-A1002-B201

رله مینیاتوری اکسیکام 12 ولت 6 پایه AXICOM V23026-A1002-B201

۲۴۵,۰۰۰ تومان
رله آی سی 5 ولت 8 پایه CP CLARE PRMA2A05B

رله آی سی 5 ولت 8 پایه CP CLARE PRMA2A05B

۵۶,۰۰۰ تومان
2%
۵۵,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 3.2 آمپر DM CNC

فیوز سی ان سی 3.2 آمپر DM CNC

۲۹۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 3.2 آمپر HM CNC

فیوز سی ان سی 3.2 آمپر HM CNC

۳۵۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 1 آمپر HM CNC

فیوز سی ان سی 1 آمپر HM CNC

۳۵۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 2 آمپر DM CNC

فیوز سی ان سی 2 آمپر DM CNC

۲۹۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 2 آمپر HM CNC

فیوز سی ان سی 2 آمپر HM CNC

۳۵۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 300 میلی آمپر DM CNC

فیوز سی ان سی 300 میلی آمپر DM CNC

۲۹۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 300 میلی آمپر HM CNC

فیوز سی ان سی 300 میلی آمپر HM CNC

۳۵۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر DM CNC

فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر DM CNC

۲۹۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر HM CNC

فیوز سی ان سی 500 میلی آمپر HM CNC

۳۵۰,۰۰۰ تومان
فیوز سی ان سی 1 آمپر DM CNC

فیوز سی ان سی 1 آمپر DM CNC

۲۹۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F10A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F10A

۱۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F15A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F15A

۱۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F1A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F1A

۱۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F20A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F20A

۱۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F2A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F2A

۱۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F3/15A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F3/15A

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F4A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F4A

۱۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F1/6mA

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F1/6mA

۱۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F8A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F8A

۱۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F5A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F5A

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F6/3A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F6/3A

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F1/6A

فیوز گچی 20×5 ـ 250ولت F1/6A

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 1/6A 700V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 1/6A 700V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 10A 600V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 10A 600V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 16A 440V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 16A 440V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 20A 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 20A 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 2A DMI 1000V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 2A DMI 1000V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 25A 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 25A 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 1/6A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 1/6A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 315MA DMI 1000V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 315MA DMI 1000V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 500MA 700V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 500MA 700V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 500MA DMI 1000V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 500MA DMI 1000V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 630MA DMI 1000V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 630MA DMI 1000V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 4A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 4A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 6/3A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 6/3A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 8A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 8A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 10A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 10A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY F 250MA H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY F 250MA H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY F 6/3A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY F 6/3A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY FF 1A 700V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY FF 1A 700V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 2A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 2A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 3/15A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 3/15A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 500MA H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 500MA H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY T 5A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY T 5A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
فیوز گچی SIBA GERMANY F 10A H 500V 6×32

فیوز گچی SIBA GERMANY F 10A H 500V 6×32

۱۶۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ نرم بدون اهرم 10آمپر 3 پایه Unionwell G5T10

میکروسوئیچ نرم بدون اهرم 10آمپر 3 پایه Unionwell G5T10

۴۰,۰۰۰ تومان
0.50%
۳۹,۸۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

۱۰,۰۰۰ تومان
35%
۶,۵۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 5 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 5 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 10 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 10 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 5 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 5 پایه

۱۳,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 6 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 6 پایه

۱۵,۷۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 5 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 5 پایه

۱۳,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 3 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 3 پایه

۸,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 7 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 7 پایه

۱۸,۵۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 16 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 16 پایه

۴۲,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 16 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 16 پایه

۴۲,۵۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 7 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 7 پایه

۱۸,۵۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 12 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 12 پایه

۳۱,۵۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 10 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 10 پایه

۲۶,۵۰۰ تومان
موتور اسباب بازی 3 ولت دی سی مدل 130

موتور اسباب بازی 3 ولت دی سی مدل 130

۶,۵۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 25 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 25 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 20 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 20 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 0.5 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 0.5 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 1 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 1 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 12 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 12 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 15 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 15 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 2 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 2 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 3 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 3 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 30 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 30 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 4 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 4 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 6 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 6 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز گچی 32×6 - 8 آمپر 250 ولت

فیوز گچی 32×6 - 8 آمپر 250 ولت

۱۵,۰۰۰ تومان
فیوز ماشینی شفاف زرد 20 آمپر

فیوز ماشینی شفاف زرد 20 آمپر

۵,۰۰۰ تومان
فیوز ماشینی شفاف نارنجی 5 آمپر

فیوز ماشینی شفاف نارنجی 5 آمپر

۵,۰۰۰ تومان
فیوز ماشینی شفاف بی رنگ 25 آمپر

فیوز ماشینی شفاف بی رنگ 25 آمپر

۵,۰۰۰ تومان
فیوز ماشینی 10 آمپر

فیوز ماشینی 10 آمپر

۵,۰۰۰ تومان
فیوز ماشینی شفاف سبز 30 آمپر

فیوز ماشینی شفاف سبز 30 آمپر

۵,۰۰۰ تومان
فیوز ماشینی شفاف آبی 15 آمپر

فیوز ماشینی شفاف آبی 15 آمپر

۵,۰۰۰ تومان
فیوز ماشینی شفاف قهوه ای 40 آمپر

فیوز ماشینی شفاف قهوه ای 40 آمپر

۵,۰۰۰ تومان
کارت رله 8 کاناله 16 آمپر 24 ولت بدون رله SPE

کارت رله 8 کاناله 16 آمپر 24 ولت بدون رله SPE

۶۹۰,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای مخابراتی یو ال یو 24 ولت 240اهم 8 پایه ENGLAND ULU

رله شیشه ای مخابراتی یو ال یو 24 ولت 240اهم 8 پایه ENGLAND ULU

۸۵۰,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای مخابراتی زیمنس 24 ولت 8 پایه SIEMENS C0721-B104

رله شیشه ای مخابراتی زیمنس 24 ولت 8 پایه SIEMENS C0721-B104

۸۵۰,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم 3 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2

میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم 3 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2

۱۵,۵۰۰ تومان
3%
۱۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ ضد آب واترپروف WATER PROOF بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW IP67

میکروسوئیچ ضد آب واترپروف WATER PROOF بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW IP67

۱۳۵,۰۰۰ تومان
2%
۱۳۲,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ ضد آب واترپروف WATER PROOF بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW2

میکروسوئیچ ضد آب واترپروف WATER PROOF بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW2

۱۴۵,۰۰۰ تومان
3%
۱۴۰,۰۰۰ تومان
رله پاور کیانجی 12 ولت 60 آمپر 4 پایه QIANJI JQX-60F

رله پاور کیانجی 12 ولت 60 آمپر 4 پایه QIANJI JQX-60F

۴۲۲,۰۰۰ تومان
0.47%
۴۲۰,۰۰۰ تومان
کارت رله 4 کاناله 16 آمپر 24 ولت بدون رله SPE

کارت رله 4 کاناله 16 آمپر 24 ولت بدون رله SPE

۳۹۵,۰۰۰ تومان
آی سی دیپ 14 پایه MC74HC02AN

آی سی دیپ 14 پایه MC74HC02AN

۱۴,۹۰۰ تومان
سنسور S25P100D15X HALL EFFECT SENSOR 100A

سنسور S25P100D15X HALL EFFECT SENSOR 100A

۲۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور HALL EFFECT SENSOR S23P50-100D15 15V 100A

سنسور HALL EFFECT SENSOR S23P50-100D15 15V 100A

۳۵۰,۰۰۰ تومان
خیر
بله