پیشنهادات ویژه

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

آی سی اس ام دی 16 پایه 74HC595

۶,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
23% تخفیف
شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS

شاسی سبز تایوانی کوچک 2 پایه TS

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۰۰ تومان
18% تخفیف
تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12

تک سوئیچ سر شاسی خور دیپ 4 پایه OMRON B3F 12*12

۲,۵۰۰ تومان
۱,۸۰۰ تومان
28% تخفیف
تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6

تک سوئیچ اس ام دی میل تایوانی 4 پایه SMD 6*6*6

۱,۱۰۰ تومان
۵۰۰ تومان
55% تخفیف
سنسور 3 پایه AD590JH

سنسور 3 پایه AD590JH

۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف
رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE

رله پی ال سی زتلر پایه معکوس 12 ولت 10 آمپر 5 پایه ZETTLER AZ696 -1CE-12DE

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

رله SMD مینی مخابراتی تی تی آی 12 ولت 2 آمپر 8 پایه TTI TRXS-12VDC

۳۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله شیشه ای پایه راستا تی تی آی سوزنی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-12VDC P-2C R

رله شیشه ای پایه راستا تی تی آی سوزنی 12 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-12VDC P-2C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL

رله شیشه ای پایه سوکتی تی تی آی 4 کنتاکت 110 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY110VAC S-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2C

رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2C

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله شیشه ای پایه سوزنی تی تی آی 24AC ولت 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC P-4CL

رله شیشه ای پایه سوزنی تی تی آی 24AC ولت 4 کنتاکت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-24VAC P-4CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پایه راستا لحیمی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C R

رله شیشه ای پایه راستا لحیمی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRY-110VAC S-2C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL

رله شیشه ای پایه ایزومی تی تی آی 110 ولت 10 آمپر 8 پایه TTI TRL-110VAC P-2CL

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله شیشه ای پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

رله شیشه ای پاور تی تی آی 4 کنتاکت پایه سوزنی 12 ولت 5 آمپر 14 پایه TTI TRY-12VDC P-4C R

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله شیشه ای پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

رله شیشه ای پایه گرد امرون 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲۴۹,۰۰۰ تومان
22% تخفیف
رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

رله میلون تی تی آی 48 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRD-48VDC-FC-CL

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP112

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

رله پکیجی او ای جی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

۱۹,۵۰۰ تومان
۱۷,۵۰۰ تومان
10% تخفیف
رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM

رله پکیجی او ای جی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OJE- SS-124DM

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
33% تخفیف
رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۹,۵۰۰ تومان
۱۹,۳۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۳۳,۰۰۰ تومان
۳۲,۵۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۹,۵۰۰ تومان
۱۹,۳۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۳۲,۵۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۷,۰۰۰ تومان
۲۶,۸۰۰ تومان
1% تخفیف
رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه ALQ105-PANASONIC JQ1P-5V-F

رله پکیجی پاناسونیک 5 ولت 10 آمپر 5 پایه ALQ105-PANASONIC JQ1P-5V-F

۳۳,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E

رله پکیجی فوجیتسو ۱۲ولت 3 آمپر 4 پایه FUJITSU F3AA012E

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

رله پکیجی تایکو 12 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-112L2M-WG

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
13% تخفیف
رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M

رله پکیجی تایکو 24 ولت 5 آمپر 4 پایه TYCO PCH-124L2M

۲۹,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
14% تخفیف
رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP

رله پاور تی تی آی پایه سوزنی 24 ولت 25 آمپر 6 پایه TTI TRG7-24VDC-FB-2AP

۴۲۰,۰۰۰ تومان
۴۱۵,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

رله مینی مخابراتی لچ 1 بوبین 5 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRX-5VDC

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

رله مینی مخابراتی لچ دو بوبین 5 ولت 1 آمپر 10 پایه TTI TRQ2-5VDC-K

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۸۸,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR

رله ماشینی تی تی آی 12 ولت 100 آمپر 5 پایه TTI TR97-12VDC-SSD-CR

۲۳۵,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

رله ماشینی تی تی آی 24 ولت 80 آمپر 4 پایه TTI TR94F-24VDC-SC-A

۸۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
19% تخفیف
رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

رله مخابراتی ایسکرا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

رله مینی مخابراتی تاکامیساوا 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

۳۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

رله مینی مخابراتی اس ام دی تی تی ای 24 ولت 1 آمپر 8 پایه TTI TRXS SMD

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

رله مینیاتوری سانگ چوآن بوبین وسط 6 ولت 3 آمپر 6 پایه SONG CHUAN 842-1C-C

۱۴,۰۰۰ تومان
۱۱,۸۰۰ تومان
16% تخفیف
رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

رله مینیاتوری نایس 24 ولت 1 آمپر 6 پایه NAIS HY1-24V

۱۸,۰۰۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
28% تخفیف
رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

رله بند انگشتی سانگ چوآن 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۸۰۰ تومان
2% تخفیف
رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

رله بند انگشتی سانگل 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه استوک  12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

رله کتابی شراک ارتفاع کوتاه استوک 12 ولت 16 آمپر 8 پایه SCHRACK USED RT314012

۵۸,۵۰۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

رله کتابی هونگفا 12 ولت 12 آمپر 4 پایه HONGFA HF115FD-012

۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
50% تخفیف
رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۸,۵۰۰ تومان
۶۸,۴۰۰ تومان
0% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F

رله کتابی تی تی آی 110 ولت ای سی 16 آمپر 6 پایه TTI CH11-EA110/120F

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
6% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE

رله کتابی تی تی آی 5 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI TRIH-5VDC-SD-1AE

۵۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
16% تخفیف
رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M

رله کتابی پاسر 12 ولت 10 آمپر 4 پایه PACER TECH RH-D12SH-1A-M

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM

رله کتابی او ای جی 5 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMI-SH-105LM

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM

رله کتابی او ای جی 9 ولت 10 آمپر 4 پایه OEG OMIT-SS-109LM

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 10 آمپر 4 پایه TTI TRIH-12VDC-SD-1AH

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH

رله کتابی تی تی آی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه TTI TRI-24VDC-SB-1CLH

۳۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

رله کتابی تی تی آی 9 ولت 5 آمپر 8 پایه TTI TRIH-9VDC-SD-2CM

۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

رله کتابی ارتفاع کوتاه تی تی آی 12 ولت 12 آمپر 4 پایه TTI TRIL-12VDC-SD-1AH

۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
29% تخفیف
رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

رله کتابی تی تی آی 12 ولت 16 آمپر 6 پایه TTI HF14W

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
12% تخفیف
رله کولری تی تی آی 12 ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-12VDC-SC-A

رله کولری تی تی آی 12 ولت 40 آمپر 4 پایه TTI TR91-12VDC-SC-A

۳۱,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان
10% تخفیف
رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله فیش خور کولری هلی شان 24 ولت 30 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۹,۲۷۰ تومان
۳۹,۰۵۰ تومان
1% تخفیف
رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C

رله کولری سانگ چوآن 12 ولت 25 آمپر 4 پایه SONG CHUAN 821-P-1A-C

۶۰,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

رله شاخک دار کولری سانگ چوآن 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

۴۰,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
25% تخفیف
رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

رله شاخک دار تی تی آی 5 ولت 30 آمپر 4 پایه TTI TRH-5VDC-D-A

۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
17% تخفیف
رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

رله شاخک دار تی تی آی 24 ولت 20 آمپر 4 پایه TTI TRKA-24VDC-FD-AP

۱۱۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
18% تخفیف
رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000

رله آی سی 12 ولت 4 پایه KUAN S1A120000

۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۵۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570-1303-053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570-1303-053

۹۱,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 24 ولت GUNTER 24V 35701301244

رله آی سی 24 ولت GUNTER 24V 35701301244

۱۰۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
5% تخفیف
رله آی سی شانه ای 24 ولت 4 پایه KUAN S1A240000

رله آی سی شانه ای 24 ولت 4 پایه KUAN S1A240000

۱۱۲,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570 1210 053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 3570 1210 053

۹۱,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006

رله آی سی 6 ولت 4 پایه RGS 13.1 03. 006

۶۱,۵۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12

رله آی سی 12 ولت 8 پایه GUNTHER 35701210124 1A12

۹۶,۵۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 35631231053

رله آی سی 5 ولت 8 پایه GUNTHER 35631231053

۷۶,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D

رله آی سی تی تی آی 12 ولت 10 میلی آمپر 4 پایه TTI TRR1A12D20D

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
27% تخفیف
رله آی سی تی تی آی 5 ولت 4 پایه 5 میلی آمپر TTI TRR1A05D20D

رله آی سی تی تی آی 5 ولت 4 پایه 5 میلی آمپر TTI TRR1A05D20D

۵۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
27% تخفیف
بیزر پیزو قابدار 3 پایه

بیزر پیزو قابدار 3 پایه

۴۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
38% تخفیف
سون سگمنت دوبل آند قرمز 8201BH

سون سگمنت دوبل آند قرمز 8201BH

۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
53% تخفیف
سون سگمنت دوبل آند قرمز 15x10

سون سگمنت دوبل آند قرمز 15x10

۱۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
60% تخفیف
سون سگمنت آند دوبل قرمز زمینه طوسی LB20801AROB

سون سگمنت آند دوبل قرمز زمینه طوسی LB20801AROB

۱۲,۰۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
42% تخفیف
میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5

میکروسوئیچ بدون اهرم زرد 5 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VM-5

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10

میکروسوئیچ سفید مشکی اهرم دار 2 آمپر 3 پایه KW10

۲,۵۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G

میکروسوئیچ پایه فیش خور لحیمی اهرم 4 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه ZIPPY SM-G

۲۰,۰۰۰ تومان
۱۷,۰۰۰ تومان
15% تخفیف
میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15

میکروسوئیچ بدون اهرم 15 آمپر 2 پایه اوپن ZIPPY VMN-15

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
20% تخفیف
میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 1 آمپر 3 پایه KW10 USED

میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 1 آمپر 3 پایه KW10 USED

۱,۲۰۰ تومان
۴۰۰ تومان
67% تخفیف
میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

۱۰,۰۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
35% تخفیف

پربازدیدترین ها

رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

رله ماشینی هلی شان 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

۵۲,۸۰۰ تومان
2%
۵۱,۷۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

رله بچه میلون هلی شان 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

۱۳,۳۱۰ تومان
1%
۱۳,۲۰۰ تومان
رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

رله بچه میلون هلی شان 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

۱۳,۷۵۰ تومان
2%
۱۳,۵۳۰ تومان
رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

رله میلون اسپرینت 12 ولت 10 آمپر 5 پایه SPRINT SP3F-1Z-12

۸,۲۰۰ تومان
2%
۸,۰۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۷,۰۰۰ تومان
1%
۲۶,۸۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۹,۵۰۰ تومان
1%
۱۹,۳۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی پاناسونیک 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۳۳,۰۰۰ تومان
2%
۳۲,۵۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

رله پکیجی امرون 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

۳۷,۰۰۰ تومان
1%
۳۶,۵۰۰ تومان
رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی پاناسونیک 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۳۲,۵۰۰ تومان
2%
۳۲,۰۰۰ تومان
رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی امرون 12ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۹,۵۰۰ تومان
1%
۱۹,۳۰۰ تومان
رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

رله پی ال سی هونگفا 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

۶۱,۰۰۰ تومان
2%
۶۰,۰۰۰ تومان
رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

رله کتابی سان یو 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

۴۴,۵۰۰ تومان
1%
۴۴,۰۰۰ تومان
رله کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۴۱,۴۷۰ تومان
1%
۴۱,۲۵۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۸,۵۰۰ تومان
0.15%
۶۸,۴۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله شیشه ای کتابی امرون 12 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۸,۵۰۰ تومان
0.29%
۶۸,۳۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۴۵,۹۸۰ تومان
1%
۴۵,۶۵۰ تومان
رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

رله شاخک دار امرون 12 ولت 20 آمپر 4 پایه OMRON G4A-1A-E

۹۹,۰۰۰ تومان
1%
۹۸,۵۰۰ تومان
رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

رله فیش خور کولری هلی شان 12 ولت 30 آمپر سفید 5 پایه HELISHUN HLS-T91-16F-1-C

۳۹,۲۷۰ تومان
1%
۳۹,۰۵۰ تومان
رله شیشه ای 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

رله شیشه ای 4 کنتاکت سوکتی امرون 24 ولت 6 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

۱۷۳,۰۰۰ تومان
1%
۱۷۲,۰۰۰ تومان
رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

رله شیشه ای کتابی هلی شان 24 ولت پمپ آب ست کنترل 16 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS-14F2

۴۶,۲۰۰ تومان
0.48%
۴۵,۹۸۰ تومان

جدیدترین ها

میکروسوئیچ ضد آب بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW2

میکروسوئیچ ضد آب بدون اهرم ریز 3 آمپر 3 پایه ZIPPY DW2

۱۱۵,۰۰۰ تومان
4%
۱۱۰,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون فوجیستو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه FUJITSU 61NCD012

رله بچه میلون فوجیستو 12 ولت 20 آمپر 5 پایه FUJITSU 61NCD012

۲۵,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 4 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 4 پایه

۱۰,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 4 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 4 پایه

۱۰,۳۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 6 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 6 پایه

۱۴,۸۰۰ تومان
میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم 3 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2

میکروسوئیچ پایه لحیمی اهرم 3 سانتیمتر 5 آمپر 3 پایه KW11-2

۱۵,۵۰۰ تومان
3%
۱۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار 5 آمپر 3 پایه KW11-2

میکروسوئیچ غلطک دار 5 آمپر 3 پایه KW11-2

۱۵,۵۰۰ تومان
3%
۱۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار سوزنی 5 آمپر 3 پایه KW11-2

میکروسوئیچ غلطک دار سوزنی 5 آمپر 3 پایه KW11-2

۱۵,۵۰۰ تومان
3%
۱۵,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه KW11-2

میکروسوئیچ بدون اهرم 5 آمپر 3 پایه KW11-2

۱۲,۵۰۰ تومان
4%
۱۲,۰۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN KW11

۱۰,۰۰۰ تومان
35%
۶,۵۰۰ تومان
ال ای دی 5 میل سبز

ال ای دی 5 میل سبز

۵۵۰ تومان
ال ای دی 5 میل قرمز

ال ای دی 5 میل قرمز

۴۹۰ تومان
ال ای دی 5 میل زرد

ال ای دی 5 میل زرد

۵۱۰ تومان
ال ای دی 3 میل سبز

ال ای دی 3 میل سبز

۴۰۰ تومان
ال ای دی 3 میل زرد

ال ای دی 3 میل زرد

۴۰۰ تومان
ال ای دی 3 میل قرمز

ال ای دی 3 میل قرمز

۳۲۰ تومان
خازن پلی استر 100NF 400V

خازن پلی استر 100NF 400V

۱,۰۰۰ تومان
رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA 012-2ZST

رله ماشینی دوبل هونگفا 12 ولت 25 آمپر 10 پایه HONGFA 012-2ZST

۱۸۰,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 10 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 10 پایه

۲۷,۵۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 2 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 2 پایه

۵,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 8 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس رایت 8 پایه

۲۰,۰۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 8 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 8 پایه

۲۱,۲۰۰ تومان
ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 2 پایه

ترمینال سبز نر و ماده فونیکس صاف 2 پایه

۵,۲۰۰ تومان
کارت رله 4 کاناله 16 آمپر 24 ولت بدون رله SPE

کارت رله 4 کاناله 16 آمپر 24 ولت بدون رله SPE

۳۹۵,۰۰۰ تومان
کارت رله 8 کاناله 16 آمپر 24 ولت بدون رله SPE

کارت رله 8 کاناله 16 آمپر 24 ولت بدون رله SPE

۶۹۰,۰۰۰ تومان
آی سی اس ام دی 8 پایه LM393 SMD

آی سی اس ام دی 8 پایه LM393 SMD

۳,۰۰۰ تومان
آی سی دیپ 8 پایه HA17358 DIP

آی سی دیپ 8 پایه HA17358 DIP

۱۲,۰۰۰ تومان
آی سی دیپ 16 پایه HCF4053BE DIP

آی سی دیپ 16 پایه HCF4053BE DIP

۱۱,۰۰۰ تومان
آی سی دیپ 14 پایه MC74HC02AN

آی سی دیپ 14 پایه MC74HC02AN

۱۴,۹۰۰ تومان
سنسور S25P100D15X HALL EFFECT SENSOR 100A

سنسور S25P100D15X HALL EFFECT SENSOR 100A

۲۵۰,۰۰۰ تومان
سنسور HALL EFFECT SENSOR S23P50-100D15 15V 100A

سنسور HALL EFFECT SENSOR S23P50-100D15 15V 100A

۳۵۰,۰۰۰ تومان
رله لچ دوبوبین امرون 3 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360

رله لچ دوبوبین امرون 3 ولت 8 آمپر 8 پایه OMRON G6CK-2114P-US-360

۳۲۵,۰۰۰ تومان
1%
۳۲۳,۰۰۰ تومان
رله لچ دوبوبین امرون 3 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US

رله لچ دوبوبین امرون 3 ولت 5 آمپر 6 پایه OMRON G6BK-1114P-US

۲۲۰,۰۰۰ تومان
خیر
بله