پیشنهادات ویژه

رله پاور 4 کنتاکت پایه سوکتی 100 DC ولت 5 آمپر 14 پایه MATSUSHITA HC4-DC100V-D

رله پاور 4 کنتاکت پایه سوکتی 100 DC ولت 5 آمپر 14 پایه MATSUSHITA HC4-DC100V-D

۳۴۱,۰۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله پایه گرد 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

رله پایه گرد 48 ولت 2 کنتاکت 10 آمپر 8 پایه OMRON MK2P-I

۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۷۰,۰۰۰ تومان
2% تخفیف
رله پکیجی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

رله پکیجی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OEG PCJ-112D3M

۱۸,۴۸۰ تومان
۱۷,۳۲۵ تومان
6% تخفیف
رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

۳۲,۲۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
1% تخفیف
رله ماشینی فیش خور دیود دار 12ولت 40 آمپر 5 پایه SONGLE SLD-12VDC-1C

رله ماشینی فیش خور دیود دار 12ولت 40 آمپر 5 پایه SONGLE SLD-12VDC-1C

۳۱,۲۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
4% تخفیف
رله مخابراتی 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

رله مخابراتی 5 ولت 2 آمپر 8 پایه ISKRA TRK 2243

۱۹,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
5% تخفیف
رله مینی مخابراتی 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

رله مینی مخابراتی 5 ولت 2 آمپر 8 پایه TAKAMISAWA NA5W-K

۴۱,۰۰۰ تومان
۳۹,۵۰۰ تومان
4% تخفیف
رله بند انگشتی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

رله بند انگشتی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

۱۶,۵۰۰ تومان
۱۵,۴۰۰ تومان
7% تخفیف
رله بند انگشتی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

رله بند انگشتی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه SONG SHUAN 307N-1AC-F-C

۱۶,۵۰۰ تومان
۱۵,۴۰۰ تومان
7% تخفیف
رله بند انگشتی 5 ولت 5 آمپر 4 آمپر HONGFA JZC-32F

رله بند انگشتی 5 ولت 5 آمپر 4 آمپر HONGFA JZC-32F

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
7% تخفیف
رله بند انگشتی 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

رله بند انگشتی 5 ولت 5 آمپر 4 پایه SONGLE SRSB-05VDC-SL-A

۱۳,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
8% تخفیف
رله کتابی 110 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40/61/8/110

رله کتابی 110 ولت 16 آمپر 8 پایه FINDER 40/61/8/110

۲۹۰,۰۰۰ تومان
۲۸۰,۰۰۰ تومان
3% تخفیف
رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۱,۲۰۰ تومان
۶۱,۰۰۰ تومان
0% تخفیف
رله شاخک دار کولری 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

رله شاخک دار کولری 24 ولت 25 آمپر 4 پایه Song Chuan 852-WP-1A-C

۴۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
2% تخفیف

پرفروش ترین ها

رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۵,۵۰۰ تومان
رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۸,۵۰۰ تومان
تک سوئیچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*5 SMD

تک سوئیچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*5 SMD

۱,۱۵۰ تومان
4%
۱,۱۰۰ تومان
سوکت رله روبردی 2 کنتاکت 8 پایه HELISHUN 14F-2Z-A2

سوکت رله روبردی 2 کنتاکت 8 پایه HELISHUN 14F-2Z-A2

۱۵,۷۵۰ تومان
7%
۱۴,۷۰۰ تومان
پتانسیومتر آبی 3 پایه 10K PT-15

پتانسیومتر آبی 3 پایه 10K PT-15

۹,۶۶۰ تومان
2%
۹,۴۵۰ تومان
پتانسیومتر مشکی 3 پایه POT10K PT-15

پتانسیومتر مشکی 3 پایه POT10K PT-15

۱۱,۱۳۰ تومان
1%
۱۱,۰۲۵ تومان
پتانسیومتر آبی 3 پایه 100K PT-15

پتانسیومتر آبی 3 پایه 100K PT-15

۹,۶۶۰ تومان
2%
۹,۴۵۰ تومان
تک سویچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*7

تک سویچ نواری اس ام دی 4 پایه 6*6*7

۱,۱۰۰ تومان
20%
۸۸۰ تومان
رله بچه میلون 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

رله بچه میلون 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

۱۲,۱۰۰ تومان
1%
۱۲,۰۰۰ تومان
رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۳۲,۰۰۰ تومان
1%
۳۱,۸۰۰ تومان
رله پکیجی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی 12 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۲۱,۰۰۰ تومان
5%
۲۰,۰۰۰ تومان
رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی REED SWITCH 14MM

رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی REED SWITCH 14MM

۱۳,۰۰۰ تومان
8%
۱۲,۰۰۰ تومان
رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۱,۲۰۰ تومان
0%
۶۱,۰۰۰ تومان
رله پکیجی 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۳۲,۰۰۰ تومان
1%
۳۱,۸۰۰ تومان
پتانسیومتر مشکی 3 پایه POT100K PT-15

پتانسیومتر مشکی 3 پایه POT100K PT-15

۱۱,۱۳۰ تومان
1%
۱۱,۰۲۵ تومان
رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۴۶,۰۰۰ تومان
1%
۴۵,۴۲۵ تومان
رله مینیاتوری بوبین وسط 12 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H

رله مینیاتوری بوبین وسط 12 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H

۱۱,۰۰۰ تومان
1%
۱۰,۸۹۰ تومان
رله میلون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C

رله میلون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C

۱۴,۴۰۰ تومان
1%
۱۴,۲۰۰ تومان
رله بچه میلون 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

رله بچه میلون 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

۱۲,۱۰۰ تومان
1%
۱۲,۰۰۰ تومان
رله مینیاتوری بوبین وسط 5 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H

رله مینیاتوری بوبین وسط 5 ولت 3 آمپر 6 پایه HELISHUN HLS6-4100H

۱۱,۰۰۰ تومان
2%
۱۰,۷۸۰ تومان

پربازدیدترین ها

رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی REED SWITCH 14MM

رید سوئیچ شیشه ای پایه طلایی روسی REED SWITCH 14MM

۱۳,۰۰۰ تومان
8%
۱۲,۰۰۰ تومان
رله ماشینی 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

رله ماشینی 12 ولت 40 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-CMA3-PS

۳۵,۲۰۰ تومان
6%
۳۳,۰۰۰ تومان
رله بچه میلون 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

رله بچه میلون 12 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC12V

۱۲,۱۰۰ تومان
1%
۱۲,۰۰۰ تومان
رله میلون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C

رله میلون 12 ولت 10 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS8L-22F-DC12V-C

۱۴,۴۰۰ تومان
1%
۱۴,۲۰۰ تومان
رله بچه میلون 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

رله بچه میلون 5 ولت 20 آمپر 5 پایه HELISHUN HLS-T78-DC5V-C

۱۲,۱۰۰ تومان
1%
۱۲,۰۰۰ تومان
رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه PANASONIC ALDP124

۲۸,۵۰۰ تومان
رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 4 پایه OMRON G5NB-1A-E

۱۵,۵۰۰ تومان
رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ124

۳۲,۰۰۰ تومان
1%
۳۱,۸۰۰ تومان
رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 6 پایه PANASONIC ALA2PF24

رله پکیجی 24 ولت 5 آمپر 6 پایه PANASONIC ALA2PF24

۱۴۲,۰۰۰ تومان
1%
۱۴۰,۰۰۰ تومان
رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

۳۲,۲۰۰ تومان
1%
۳۲,۰۰۰ تومان
رله پکیجی 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

رله پکیجی 12 ولت 10 آمپر 5 پایه PANASONIC ALQ112

۳۲,۰۰۰ تومان
1%
۳۱,۸۰۰ تومان
رله پی ال سی 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

رله پی ال سی 24 ولت 6 آمپر 5 پایه HONGFA HF41F-24-ZS

۷۱,۰۰۰ تومان
1%
۷۰,۰۰۰ تومان
رله پی ال سی باریک 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-05-1H12

رله پی ال سی باریک 5 ولت 5 آمپر 4 پایه HONGFA HF49FD-05-1H12

۳۷,۹۵۰ تومان
3%
۳۶,۸۰۰ تومان
رله کتابی 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

رله کتابی 24 ولت 16 آمپر 6 پایه SANYOU SZ-S-124LM

۵۰,۰۰۰ تومان
1%
۴۹,۵۰۰ تومان
رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۱,۲۰۰ تومان
0%
۶۱,۰۰۰ تومان
رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-14F2L-DC24V-C

۴۶,۰۰۰ تومان
1%
۴۵,۴۲۵ تومان
رله کولری جا پیچ دار 220 ولت 20 آمپر HONGFA HF105F-4

رله کولری جا پیچ دار 220 ولت 20 آمپر HONGFA HF105F-4

۱۷۲,۰۰۰ تومان
1%
۱۷۰,۰۰۰ تومان
رله ایزومی پایه سوکتی 220 AC ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C

رله ایزومی پایه سوکتی 220 AC ولت 10 آمپر 8 پایه HELISHUN HLS-13F-2C

۱۱۳,۳۰۰ تومان
1%
۱۱۲,۲۰۰ تومان
رله 4 کنتاکت سوکتی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

رله 4 کنتاکت سوکتی 24 ولت 5 آمپر 14 پایه OMRON MY4N-GS

۱۸۷,۴۵۰ تومان
2%
۱۸۴,۰۰۰ تومان
رله 4 کنتاکت پایه سوکتی 220 AC ولت 6 آمپر 14پایه OMRON MY4N-GS

رله 4 کنتاکت پایه سوکتی 220 AC ولت 6 آمپر 14پایه OMRON MY4N-GS

۱۸۷,۴۵۰ تومان
2%
۱۸۴,۰۰۰ تومان

جدیدترین ها

میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7120

میکروسوئیچ ضد آب اهرم دار بلند 10 آمپر 3 پایه CNTD CZ-7120

۹۷,۷۵۰ تومان
میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 3 پایه USED

میکروسوئیچ ریز استوک دسته دوم 3 پایه USED

۵۲۰ تومان
4%
۵۰۰ تومان
میکروسوییچ ریز 4 پایه KFC

میکروسوییچ ریز 4 پایه KFC

۷,۰۰۰ تومان
7%
۶,۵۰۰ تومان
میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN

میکروسوئیچ غلطک دار 4 آمپر 2 پایه DONGNAN

۷,۸۰۰ تومان
4%
۷,۵۰۰ تومان
میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN

میکروسوئیچ اهرم دار 1.5 سانت 4 آمپر 2 پایه DONGNAN

۷,۲۰۰ تومان
3%
۷,۰۰۰ تومان
رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX

رله الکترونیکی SSR پیچ خور تک فاز 40 آمپر AC/AC رایکس تایوان RAYEX

۴۵۶,۵۰۰ تومان
1%
۴۵۱,۰۰۰ تومان
رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

رله کتابی شیشه ای 24 ولت 16 آمپر 8 پایه OMRON G2R-1-E

۶۱,۲۰۰ تومان
0%
۶۱,۰۰۰ تومان
رله پی ال سی باریک 12 ولت 6 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 882-1CHA-C

رله پی ال سی باریک 12 ولت 6 آمپر 5 پایه SONG CHUAN 882-1CHA-C

۱۱۵,۰۰۰ تومان
4%
۱۱۰,۰۰۰ تومان
رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

رله پکیجی 24 ولت 10 آمپر 5 پایه OMRON G5Q-14

۳۲,۲۰۰ تومان
1%
۳۲,۰۰۰ تومان
سوئیچینگ 12 ولت 2 آمپر SQY SY-P2A

سوئیچینگ 12 ولت 2 آمپر SQY SY-P2A

۱۵۰,۰۰۰ تومان
سوئیچینگ 12 ولت 1 آمپر ROHS

سوئیچینگ 12 ولت 1 آمپر ROHS

۱۸۰,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2-H1

رله مخابراتی 12 ولت 1 آمپر 8 پایه OMRON G5V-2-H1

۴۱,۴۰۰ تومان
3%
۴۰,۲۵۰ تومان
رله کولری جا پیچ دار 220 ولت 20 آمپر HONGFA HF105F-4

رله کولری جا پیچ دار 220 ولت 20 آمپر HONGFA HF105F-4

۱۷۲,۰۰۰ تومان
1%
۱۷۰,۰۰۰ تومان
رله پایه گرد 230 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205-3CC-DM-1

رله پایه گرد 230 ولت 10 آمپر 11 پایه SONG CHUAN 205-3CC-DM-1

۲۴۰,۰۰۰ تومان
4%
۲۳۰,۰۰۰ تومان
رله صنعتی لچ تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S

رله صنعتی لچ تک بوبین 24 ولت 40 آمپر NCR NRL709M-24S

۵۲۵,۰۰۰ تومان
رله مخابراتی 5 ولت 2 آمپر 8 پایه AXICOM V23105-A5001-A201

رله مخابراتی 5 ولت 2 آمپر 8 پایه AXICOM V23105-A5001-A201

۳۶,۰۰۰ تومان
3%
۳۵,۰۰۰ تومان
مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات 500 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM1512

مبدل ولتاژ ای سی به دی سی 15 وات 500 میلی آمپر 5 پایه CHINFA KAM1512

۷۲۰,۰۰۰ تومان
رله ماشینی بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE

رله ماشینی بدون کاور 24 ولت 40 آمپر 7 پایه HELISHUN HLS-4120-CE

۳۹,۰۰۰ تومان
3%
۳۸,۰۰۰ تومان
رله صنعتی 18 ولت 6 آمپر 14 پایه ELESTA SIS422

رله صنعتی 18 ولت 6 آمپر 14 پایه ELESTA SIS422

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
رله صنعتی 110 ولت 10 آمپر 10 پایه ELESTA SIR222

رله صنعتی 110 ولت 10 آمپر 10 پایه ELESTA SIR222

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
خیر
بله